• Hem
  • Dags för digita...
Jonas i media
Lite suddig bild på en sjukhussäng i en sjukhussal.

Dags för digital vård åt alla!

Ett klick i mobilen, några minuter senare har du kontakt med en läkare som ställer diagnos och skriver ut recept. På kort tid har digitala vårdappsjättarna vuxit i storlek och framför allt i våra storstadsområden är det många som konsulterar läkare online istället för att ta sig till en vårdcentral eller akutmottagning.

Att även vården intar nya plattformar i ett allt mer digitaliserat samhälle är vi i Vänsterpartiet positiva till. I Västerbotten har till exempel Storumans vårdcentral visat hur glesbygden kan bygga upp digitala vårdsystem som gynnar befolkningen. Där har man öppnat ett obemannat hälsorum, där läkarna finns med via videolänk och där invånarna själva kan mäta sitt blodtryck och ta prover. Allt detta i ett led att se till så att alla Sveriges invånare får tillgång till en likvärdig vård.

Men som den digitala vården ser ut idag kommer den inte alla till del. Det är inte landstingens digitala tjänster som dominerar marknaden och det är inte förorterna och landsbygden som tar del av utbudet. Det är istället ett fåtal privata vårdappsjättar som har ett grepp om den digitala vårdsektorn och de som nyttjar den typen av vård är lindrigt sjuka bosatta i storstadsområden.

Den ojämlika tillgången till vård är en konkret manifestation av klassamhället, där effekten i slutändan blir att vissa lever sjukare och kortare liv än andra. De senaste 25 åren har den rika delen av befolkningen dragit ifrån resten av samhället när det kommer till hälsa – gruppen blir allt friskare och lever allt längre. Detta samtidigt som ojämlikheten i stort ökar snabbt i samhället: För tre decennier sedan var Sverige världsmästare i jämlikhet. Så ser det inte ut längre.

Vi behöver inte enbart se till att stoppa vinsterna så att alla, inte bara de välbärgade, har en vårdcentral att gå till, vi måste också satsa på innehållet i vården. För att sluta hälsoklyftorna är primärvården är central, det är den instans som den som är sjuk först möter. Därför har vi en rad förslag för att se till att primärvårdens resurser verkligen går till den som bäst behöver det:

  • Flexiblare öppettider som ger bättre tillgänglighet. Alla människor har inte möjlighet att söka sig till sin vårdcentral under kontorstid. Det finns ett reellt behov av att kunna erbjuda tillgång till vård också utanför traditionella öppettider. Vänsterpartiet förslår därför utökade öppettider i primärvården en eller par gånger i veckan.
  • Låta primärvården få ansvar för ett uppsökande arbete. Vänsterpartiet vill erbjuda regelbundna hälsoundersökningar till dem som inte själva uppsöker hälso- och sjukvården idag. Efter den första kontakten ska personen i fråga kunna erbjudas kontakt med rät yrkeskategori för dennes behov. Ibland kan det vara en psykologkontakt, en annan gång sjuksköterskerådgivning.
  • Fasta läkarkontakter inom vården. Idag har den kraftiga överanvändningen av så kallade hyrläkare gjort att systemet med fasta läkarkontakter i princip helt urholkats. Vi behöver ta ett långsiktigt grepp om kompetensförsörjningen och återväxten av läkare på Sveriges vårdcentraler och sjukhus, för att inte vara fortsatt beroende av hyrläkare som är dyra och dränerar vården på resurser.
    En fast läkarkontakt i primärvården är ett av de främsta sätten att göra hälso- och sjukvården mer patientcentrerad och bör kunna erbjudas de patienter som önskar det.
  • Utöka tillgången till digital vård. Den nya teknologin är bra och ska användas, men dagens system behöver ses över. Vi vill att samhället ska ta ansvar för att även den digitalt baserade hälso- och sjukvården är jämlik. Därför vill vi att landstingen ska ansvara för utvecklingen och infrastrukturen av de digitala vårdkontakterna. Primärvården bör kunna erbjuda digitala besök, inte minst för att öka tillgängligheten i glesbygd där det kan vara långt till närmsta vårdcentral. Detta ska kombineras med en fysisk mottagning som patienten kan hänvisas till för personlig konsultation. Idag är det frivilligt för landstingen att erbjuda möjlighet till onlinebokning på vårdcentraler och möjlighet att läsa sin journal på internet. Detta menar vi ska vara obligatoriskt. När ansvaret för den digitala vården läggs över på landstingen skapar det också utrymme för att på olika sätt reglera appläkarnas verksamhet.

Läs hela vår debattartikel på DN Debatt här.