• Hem
  • Dags att anstäl...
Nyheter

Dags att anställa fler i välfärden

10 extra miljarder till kommuner och landsting. Det kräver Vänsterpartiet i ett utspel inför vårens budgetförhandlingar med regeringen. Pengarna ska gå till att anställa fler i framförallt vården och omsorgen.

– Fler anställda är A och O för att höja kvaliteten på välfärdens tjänster. På köpet får alla som jobbar i välfärden en bättre arbetsmiljö, säger Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Ulla Andersson.

I utspelet, som sker i form av en artikel på DN Debatt, förklarar Ulla Andersson att den borgerliga regeringen under sina åtta år vid makten minskade resurserna till välfärden. 140 miljarder i sänkta skatter måste ju betalas på något sätt.

De 10 miljarder Vänsterpartiet nu vill tillföra välfärden skulle exempelvis räcka till omkring 7 000 socialsekreterare, 8 000 förskolelärare och 8 000 undersköterskor. Hur fördelningen mellan olika yrkesgrupper ska se ut vill dock Vänsterpartiet överlåta åt kommunerna och landstingen att bestämma.

– Varje kommun och landsting vet bäst själva hur behoven ser ut hos just dem, förklarar Ulla Andersson.

För att kommunerna och landstingen ska våga anställa måste de nya pengarna vara permanenta. Det Vänsterpartiet kräver i budgetförhandlingarna är därför inte en engångssatsning utan en permanent ökning av statens anslag till kommunerna och landstingen.

Läs även debattartikeln i Dagens Nyheter.