• Hem
  • Dags att invest...
Nyheter

Dags att investera i människor och i samhället

Sverige kan göra investeringar och bygga ut välfärden samtidigt som vi välkomnar människor från andra länder. Vår moderna historia visar att dessa ambitioner inte utesluter varandra – det är i själva verket tvärtom. Det skriver Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt idag på DN Debatt. Investeringar och utbyggd välfärd är det bästa svaret på dagens flyktingsituation.

Sverige har länge varit ett land som människor sökt sig till och vi har i flera perioder tidigare tagit emot många. Samtidigt har vi byggt upp en välfärd av världsklass. Då liksom nu påstod vissa att det var en omöjlig uppgift. Men i dag när några år har gått är de som kom då en självklar del av vårt samhälle.

Vänsterpartiet vill se ett Sverige som fortsätter växa i både välfärd och befolkning. De som kommer hit ska ges möjlighet att vara med och bygga landet. Första steget är att se till att vi investerar i alla människor som bor här, såväl de som har hela sin bakgrund här som de som nyligen kommit hit. Sverige har ett vägval – passivitet eller att satsa långsiktigt. Nu om någonsin är det dags att göra lönsamma investeringar och en ordentlig utbyggnad av välfärden.

Ökade intäkter behövs om människor ska kunna anställas för att lösa samhällsbehoven, något som skapar både privata och offentliga jobb. Sambandet mellan investeringsnivåer och arbetslöshet är väl belagt. Ökade intäkter behövs även för att ge människor de nödvändiga kompetenserna.

Vårt lands styrka har istället varit att vi har investerat i samhället och direkt i människor – i utbildning, hälsa och jämlikhet. Det är då Sverige utvecklas och växer. Det visar hela vår moderna historia, som är en historia om stora framgångar. Tidigare generationer fick bättre utbildning och bättre jobb samtidigt som vi hela tiden blev fler. Det var möjligt tack vare att man gjorde långsiktigt lönsamma satsningar. Det är en lärdom Sverige måste ta till sig i dag.

Läs hela artikeln på DN Debatt