• Hem
  • Dags att förena...
Pressmeddelanden

Dags att förena ekonomi med miljö!

I dag börjar FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro, Rio +20. Det har nu gått 20 år sedan den betydelsefulla konferensen i Rio hölls. Utmaningarna för att uppnå en hållbar utveckling har knappast minskat sedan dess. Temat för konferensen är grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

– Min förhoppning är att mötet vågar lyfta de avgörande frågorna. Det går inte längre att särskilja den ekonomiska krisen från överutnyttjandet av jordens resurser. Vi måste inse att minskade ekonomiska klyftor är en förutsättning i miljöarbetet och att nuvarande konsumtions- och produktionsmönster måste brytas säger Jens Holm, Vänsterpartiets miljö- och klimatpolitiska talesperson.

Frågan om andra mått på välfärd än stigande BNP bör vara en nyckelfråga. Men även om den frågan kommer i skymundan är förhoppningen att en reformagenda tas fram för att åtminstone uppnå några framsteg när nu världens makthavare samlas.

– De behövs politiska åtaganden om ökade offentliga investeringar i förnybar energi och ekosystemtjänster. Miljöskadliga subventioner måste avvecklas och styrmedel måste till för att globalt och på hemmaplan stimulera ett hållbart jord- och skogsbruk, avslutar Holm.