• Hem
  • Dags att barnko...
Nyheter

Dags att barnkonventionen blir lag

Det är nog få som har undgått de hemska videofilmen och bilder från tidigare i veckan på hur en nioårig pojke misshandlas av en ordningsvakt i Malmö.

En vuxen man, sätter sig på en liten pojke.
Ett barn på nio år, ett litet barn som är rädd, gråter och kippar efter luft medan en stor hand hålls för hans mun.
Barnet skakas och huvudet slås i golvet.
Ett barn på nio år. Minst lika upprörande som denna händelse var också den tvärsäkerhet som skånepolisen först
uttalade sig med att detta våld, riktat mot ett barn, var helt i sin ordning.

Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig
bestraffning eller annan kränkande behandling står det i föräldrabalken.

I regeringsförklaringen som presenterades av statsminister Stefan Löfvén i höstas klargjordes att barnkonventionen ska göras till svensk lag. Att stå upp för barns rättigheter kommer känneteckna regeringens arbete skrev utrikesminister Margot Wallström i Svenska Dagbladet den 23 oktober.

Min fråga till justitieminister Morgan Johansson är nu hur regeringen planerar att säkerställa detta så att rättsvårdande myndigheter, inklusive polisen, faktiskt sätter barnets rättigheter i första rummet? När blir Barnkonventionen lag?

Det finns ytterligare en aspekt i den här tragiska historien, och det rör frågan om ensamkommande flyktingbarn som försvinner efter ankomsten till Sverige.
Precis som den nioåriga misshandlade pojken nu har gjort. Enligt siffror från Migrationsverket har 1465 ensamkommande flyktingbarn försvunnit under de senaste fem åren.

Varje år försvinner alltså hundratals barn i Sverige. Barn som myndigheterna inte har någon kontroll över var de finns, hur de mår eller tas om hand.
Den stora majoriteten är tonåringar, men som händelserna i Malmö visar så rör det även betydligt yngre barn.
Jag skulle därför också vilja fråga vad regeringen kommer göra för att säkerställa att ensamkommande flyktingbarn också tas om hand på det sätt som slås fast enligt barnkonventionen och hur planerar man att följa upp vad som faktiskt hänt dessa 1465 försvunna barn?

Linda Snecker, rättspolitisk talesperson.