• Hem
  • Byggnads ordför...
Rött

Byggnads ordförande: Dra ur proppen!

– Ja, det är hög tid att man drar ur pluggen! Både vad gäller nyproduktion och för att energieffektivisera och renovera våra miljonprogramsområden, säger Johan Lindholm till RÖTT. Det är dags att få en bostadsmarknad värd namnet.
Johan Lindholm själv har en bakgrund som timmerman, men idag är han Byggnads förbundsordförande sedan 2012.

Han tror inte att det räcker att bygga 40 000 bostäder per år som planerats för 2015. Detta eftersom det under decennier byggts alldeles för lite. Han tror att det behövs cirka 200 000 lägenheter bara för att bygga ikapp underskottet.

– Idag finns det 4 miljoner bostäder och bygger vi 40 0000 per år tar det hundra år att omsätta alla bostäder. Och då är frågan om dagens bostäder står i hundra år. Gör de inte det så blir frågeställningen ännu större, menar han.
– Nu tror man också att befolkningen kommer att öka mer än vad man tidigare räknat med. Då är det snarare 50 000 som behövs och dit når vi inte utan aktiva politiska åtgärder. Nu står en hel bransch och en hel yrkeskår som bara väntar på att  ta sig an den här uppgiften, men proppen dras inte ur.

Och vilken propp är det då som skulle behöva dras ur? 
För Johan Lindholm är det en hel rad politiska åtgärder som saknas idag.
– Det handlar om investeringsstöd, regeringen måste ta en aktiv roll och driva på för att finansiera byggandet, säger Johan Lindholm.
Och det handlar inte bara om att bygga nytt utan det är även dags för stora renoveringar av miljonprogramsområdena.

Han nämner särskilt Tyskland, där man renoverat väldigt många bostäder under lång tid. Det har, enligt en rapport som Byggnads tagit fram*, inte bara genererat klimatanpassade bostäder utan också skapat bostadsområden där folk trivs och mår bra. Och dessutom många nya jobb.

Hur många jobb kan det handla om?
–  Om vi satsar på både nybyggnation och renoveringar skulle det kunna innebära hundratusentals jobb. Dessutom ger det jobb till en mängd underleverantörer, från de som tar fram dörrknoppar till de som tillverkar rör. Byggandet ökar tillväxten.

Går det att renovera äldre bostäder klimatsmart utan att få stora hyreshöjningar?
Här hänvisar Johan Lindholm åter till Tyskland, där man haft något som heter energsparilån till väldigt bra ränta. Hårda krav ställs upp på hur ombyggnaden ska gå till, men blir man godkänd så får man mycket fördelaktiga villkor från banken.

Ett bra lån helt enkelt?
– Ja, jag skulle vilja säga att det är straffspark att inte titta på den här lösningen. Det är ju det enda vi pratar om i Sverige, så var sitter det fast nånstans?
– Ska man nu halvera arbetslösheten och gå för full sysselsättning, ja, då måste vi nog titta på den här sektorn. Se vad vi har gjort tidigare och vad vi kan göra för att få en bättre framtid.

Är du nöjd med regeringens nya bostadssatsning?
–  Det är klart att jag inte är nöjd. Regeringens bostadssatsning är bra och ett stort steg framåt. Nu får vi politiska initiativ istället för att överlåta allt till marknaden. Det är bra. Men vi har enorma behov av att bygga bostäder och upprusta miljonprogrammen och då måste det till betydligt mer investeringar.

Tror du 15 000 hyresrätter är tillräckligt?
–   Nej, 15 000 hyresrätter är inte tillräckligt. Det finns ju ett uppdämt behov av minst 40 000 nya lägenheter per år och då måste flertalet vara hyresrätter så vanligt folk har råd att bo. Det handlar om våra ungdomar, men också de äldre och nyanlända flyktingar. Bostad är nyckeln till ett värdigt liv.

ROT kostade 17 skattemiljarder 2014. Är inte 6,2 miljarder en ganska blygsam satsning i jämförelse?
–  Jo, 6,2 miljarder är blygsamt. Det är, som sagt, ett stort steg framåt men behoven är mycket större. Jag ser behov av att staten tar lån för investeringar och skattehöjningar för att vi ska klara av de framtida utmaningarna.

Text: Losita Garcia

*Bygg för framtiden – bostadspolitiskt program

 

Om Johan Lindholm

Förbundsordförande i Byggnads

Uppväxt i: Södertälje och Huddinge

Ålder: 50

Familj: Marlene, Alexander, Dennis, Oscar, Daniel

och Adam

Djur: Strimma, vår katt

Fritidssysselsättning: Öland

Gillar väldigt mycket: Lördagsfrukosten med familjen

Ogillar väldigt mycket: Behandlingen/synen på unga människor idag

Hoppas på: att våra svenska kollektivavtal tillåts

vara alla människors möjligheter och naturligtvis

att Ryssland lämnar Ukraina.