• Hem
  • Budgetsatsning ...
Pressmeddelanden

Budgetsatsning på forskning på arbetslivet

I budgetförhandlingarna med regeringen har Vänsterpartiet fått igenom en satsning på stärkt arbetslivsforskning. 30 miljoner kronor kommer att satsas redan 2017. Från 2019 innebär satsningen 60 miljoner kronor per år till stärkt arbetslivsforskning.

– En stor del av vår vardag tillbringar vi på jobbet och villkoren där påverkar hela livssituationen. Därför är en stark arbetslivsforskning så viktig för att kunna skapa ett arbetsliv som är bra för alla, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.

Den svenska arbetslivsforskningen var länge världsledande, men försvagades kraftigt då den borgerliga regeringen dels lade ner Arbetslivsinstitutet (ALI), dels avsatte otillräckliga resurser till arbetslivsforskningen. 2008 års forskningsproposition innehöll endast sammanlagt 20 mnkr för arbetslivsforskning fördelat på fyra år. 2012 års forskningsproposition innehöll inte någon riktad satsning på arbetslivsforskning överhuvudtaget.

Vänsterpartiet och regeringen är nu överens om en kraftfull satsning på att stärka arbetslivsforskningen. Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) får därför ett stärkt anslag för att förmedla pengar till sådan forskning. Satsningen innebär en förstärkning med 30 miljoner kronor 2017, 40 miljoner kronor 2018 och från 2019 så 60 miljoner kronor årligen. Satsningen kommer att presenteras närmare i den forskningsproposition som kommer under hösten.

Vänsterpartiet är också angeläget om att arbetslivsforskningen får förutsättningar att samlas och spridas för att åstadkomma positiva förbättringar människors liv. Därför välkomnar vi att regeringen tidigare i år tillsatte en utredning med uppdrag att föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö och för utvärdering av arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas. Denna utredning kommer att presentera sina förslag senast den 3 oktober 2016.