• Hem
  • Budgetsatsning ...
Pressmeddelanden

Budgetsatsning för ökad kunskap inom polis och rättsväsende om mäns våld mot kvinnor

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom en satsning på 10 miljoner för att möta behovet av bättre kompetens inom till exempel rättsväsende, polis och socialtjänst när det gäller mäns våld mot kvinnor
– Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och det här är en viktig signal både till utbildningsväsendet och till ansvariga myndigheter att se till att man ökar sina kunskaper på området, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson (V).

Tio miljoner per år ska från 2017 gå till kompetenshöjning inom utbildningen för poliser, jurister, socionomer och andra yrkesgrupper som möter våldsutsatta kvinnor, och till dem som redan i dag möter dem i sin profession.
–  Idag brister det på väldigt många håll i processen från det att en kvinna blir utsatt för våld och vänder sig till samhället för hjälp och rättvist bemötande. Många saknar fortfarande relevant kunskap när de möter kvinnorna och det bidrar till att fallen ofta läggs ner och kvinnorna inte får den hjälp de har rätt till.
–  De här pengarna kommer att räcka till väldigt många utbildningsinsatser varje år och kan bli ett viktigt verktyg i arbetet att få bukt med mäns våld mot kvinnor, säger Ulla Andersson.

För mer information:

Åsa Mattsson
pressansvarig (V)
070-338 25 39

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64