• Hem
  • Budgetkrav: mer...
Nyheter

Budgetkrav: mer pengar till förlossningsvården

Krisen i den svenska förlossningsvården är akut. Ett av våra viktigaste krav i de pågående budgetförhandlingarna med regeringen är att verksamheten ska få mer pengar – redan i år.

Problem med underbemanning och dåliga arbetsvillkor präglar stora delar av förlossningsvården. Barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor runt om i landet larmar om att de inte längre hinner att sköta sitt jobb, att de oroar sig för patientsäkerheten och att de inte orkar arbeta under de förutsättningar som idag ges. Kvinnors hälsa har på många sätt varit eftersatt under lång tid och inte prioriterats tillräckligt. Trots det har inte tillräckligt gjorts för att möta krisen, vilket lett till att barnmorskor och sjuksköterskor tvingas täcka upp för dåliga arbetsvillkor och bristande resurser.

Sverige ligger relativt högt i den internationella statistiken över förlossningsskador. Detta tillsammans med den underbemannande förlossningsvården gör att många kvinnor upplever en oro över att inte få en fullgod vård den dag de ska föda.

– Vi ser ju att det är en stor kris i dag. Att bli förälder ska ju vara ett de finaste ögonblicken i ens liv men många ser fram emot förlossningen med oro, för man vet att det är ont om platser och man läser krisrapporterna i media. Nu vill vi göra något åt det här, och göra en riktig storsatsning på förlossningsvården över hela Sverige, säger Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet har redan i en tidigare budgetförhandling fått igenom mer resurser till förlossningsvården – och andra insatser för att stärka kvinnors hälsa. Under en fyraårsperiod – med start 2016 – avsätts totalt 400 miljoner kronor per år.

– Förra gången fick vi 400 miljoner kronor per år. Jag hoppas att det blir mer den här gången, och att det inte bara blir en engångssatsning, utan något som fortsätter, säger Jonas Sjöstedt. Vi vill se en förlossninsvård som fungerar i hela landet.