• Hem
  • Brexit öppnar f...
sida

Brexit öppnar för mer europeiskt samarbete

Gemensamma uttalandet från danska Enhetslistan, svenska Vänsterpartiet och finska Vänsterförbundet

Den brittiska befolkningen har gjort sitt val. En majoritet har beslutat att Storbritannien ska lämna EU. Vi respekterar folkomröstningens resultat och vi uppmanar alla andra att också göra det.

Resultatet speglar EUs djupa kris. Över hela unionen har befolkningar upplevt hur EU-eliten har prioriterat euron och bankerna före vanliga människors livsvillkor. I några länder har priset för denna politik varit katastrofalt högt.

EU-eliten har skjutit ifrån sig all kritik. Istället har deras svar varit ännu mer centraliserad makt till EU, mindre nationell självbestämmanderätt och en stramare finanspolitik. Med det som bakgrund är det bara naturligt att allt fler får nog av EU-politiken.

Som vänsterpartier i Norden önskar vi mer, inte mindre, internationellt samarbete och en rättvisare politik i EU. Vi vill se bättre villkor för löntagarna, kamp mot klimatkrisen och en anständig behandling av dem som tvingas fly från krig och förtryck. Men det måste ske med demokratiskt stöd, inte över huvudet på befolkningarna.

Redan idag står flera länder utanför EU, bland dem Norge, Island och Schweiz. Deras handel och ekonomiska samarbete med EU sker ofta på EUs villkor. Men Storbritannien är en av världens största ekonomier och landets utträde ur EU innebär en möjlighet att skapa ett mer jämställt samarbete mellan Europas länder, exempelvis genom ett reformerat EES-avtal.

Vi uppmanar våra regeringar att utnyttja de möjligheter som den nya situationen ger och att använda alla krafter för att skapa ett mer jämlikt samarbete i hela Europa. EU har inte klarat att skapa välfärd och jämlikhet. Storbritanniens utträde bör vara starten på en utveckling mot ett mer rättvist och demokratiskt Europa.