• Hem
 • Alla är värda e...
sida

Alla är värda ett bra jobb

Vänsterpartiet har under 2012 och våren 2013 samlat in berättelser från arbetslivet på sajten ”Prata om jobbet”. Många berättade om ett hårt arbetsliv fyllt av stress, dålig arbetsmiljö och osäkra anställningar.

Alla som skickade in berättelser har gjort ett viktigt jobb. Det är i vardagen på arbetsplatsen effekterna av nedskärningar, hög arbetslöshet och urholkad arbetsrätt blir konkreta och kännbara.

Vänsterpartiet anser att alla har rätt till arbete på värdiga villkor. Berättelserna från kampanjsajten och samtal på arbetsplatser har hjälpt oss att formulera både problem och förslag till förändring.

Vi vet att det här är viktiga frågor för många människor. Vi vet att det är frågor som är viktiga för hela vårt samhälle. Och vi vet att samhället går att förändra. Med fackligt och politiskt arbete kan vi skapa ett bättre arbetsliv för alla.

[row]

[column span=”4″][/column]

[column span=”4″][/column]

[/row]


Vad ska du bli när du blir stor? Timvikarie…
Vi har en bättre idé! Stärk rätten till fasta anställningar.

Ingen ska behöva jobba år ut och år in som timvikarie, extraanställd eller med kontrakt på några månader i taget som kanske, kanske inte förlängs.

Självklart måste arbetsgivare kunna anställa vikarier och tillfällig personal som täcker upp i kortare perioder när den fasta personalen inte räcker till.

Problemet är att många arbetsgivare utnyttjar tillfälliga anställningar för att ha en flexibel personalstyrka. Istället för att anställa så många som verkligen behövs, har de en lista på personer som rings in dag för dag. Det kan vara timvikarier eller bemanningsanställda.

Andra sätter i system att erbjuda den ena tillfälliga anställningen efter den andra utan att erbjuda fast jobb.

Det är stressande och otryggt att jobba på sådana villkor. Ekonomin blir osäker och det är svårt att planera sitt liv. Det är lätt att hamna vid sidan av på arbetsplatsen, och svårt att hävda sina rättigheter. Det riskerar att bli tystare på jobbet.

Därför är rätten till fast anställning viktig för alla som jobbar.

Vänsterpartiet vill

 • Sätta ett tak för hur länge man kan vara tillfälligt anställd, så att fler får möjlighet till ett fast jobb.
 • Att fast anställning ska vara norm på arbetsmarknaden, det vill säga att det måste finnas särskilda skäl till att anställa någon på ett tillfälligt kontrakt
 • Skärpa lagstiftningen vid inhyrning från bemanningsföretag

Läs mer


Vad ska du bli när du blir stor? Deltidare!
Vi har en bättre idé! Stärk rätten till heltid.

Det ska vara möjligt för alla som arbetar att leva på sin lön. För den som är hänvisad till att jobba deltid är det ofta en omöjlighet. Man blir beroende av någon annan för att klara sig.

Deltidsarbete är mer än dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män. Därför är rätten till heltid en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor ska kunna försörja sig själva.

Men deltidsarbete är inte enbart en fråga om pengar. Som deltidsanställd hamnar man ofta lite vid sidan av på jobbet. Erbjuds inte utbildningar eller nya arbetsuppgifter och får sämre löneutveckling. Förväntas ställa upp med kort varsel om någon blir sjuk. Blir man själv sjuk eller tar ut föräldraledighet får man låg ersättning. Och i slutändan en låg pension.

I branscher där det mest är män som arbetar är nästan alla jobb på heltid. Det är hög tid att arbetsgivarna i kvinnodominerade branscher lär sig att organisera arbetet så att också deras anställda har rätt till ett heltidsjobb. Att jobba deltid ska vara en möjlighet för den som vill – inte ett tvång.

Vänsterpartiet vill

 • Stärka rätten till heltid i Lagen om anställningsskydd så att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet

Läs mer


Vad ska du bli när du blir stor? Super-Stressad!
Vi har en bättre idé! Minska stressen i arbetslivet.

Allt fler upplever att det ställs orimliga krav på jobbet. För få personer ska göra för mycket jobb på för kort tid. Arbetsgivaren förväntar sig att man tar med sig jobbet hem i mobilen. Fler och fler måste jobba övertid för att hinna med.

Stress är det problem som flest skrev om på vår kampanjsajt Prata om jobbet. Det stämmer väl överens med statistiken över arbetsmiljöproblem och sjukskrivningar.

Stress dödar arbetsglädjen och gör människor sjuka. Stressiga arbetsplatser är ofta farliga även på andra sätt. Under hård press är det lätt att glömma säkerhetsrutiner och slita ut kroppen med dåliga arbetsställningar och tunga lyft.

Arbetslivet måste anpassas efter människors behov av balans mellan krav och förmåga. Alla ska ha rätt att komma hem efter jobbet och ha ork kvar i både kropp och själ. Ingen ska riskera att skadas eller rentav dödas på sitt jobb. En bra arbetsmiljö är bokstavligt talat livsviktig.

Friska arbetsplatser åstadkommer också bättre resultat. Hela samhället vinner på ett arbetsliv där människor ges utrymme att må bra.

Vänsterpartiet vill

 • Satsa på det förebyggande arbetsmiljöarbetet
 • Öka personaltätheten i välfärden
 • Sänka övertidstaket och öka de anställdas inflytande över arbetstiden

Läs mer


Vad ska du bli när du blir stor? Billig!
Vi har en bättre idé! Stoppa svartjobb och låglönekonkurrens.

Fjorton kronor i timmen plus sovplats på golvet på arbetsplatsen. Så kan arbetsvillkoren för en byggjobbare i Sverige se ut. Man hör sällan den borgerliga regeringen direkt försvara den här sortens utnyttjande av människor.

Men den svenska lagstiftningen gör det alltför enkelt för oseriösa företag att fuska och utnyttja människor som billig arbetskraft. Främst är det arbetskraftsinvandrare och människor från andra EU-länder som jobbar tillfälligt i Sverige som drabbas. På exempelvis restauranger, byggen, i städfirmor och åkerier jobbar tusentals människor med helt oacceptabla löner och arbetsvillkor.

Det är inte bara ett problem för dem som direkt luras på sin lön och sina rättigheter Det skapar problem på hela arbetsmarknaden, eftersom de här företagen kan pressa sina priser och konkurrera ut de som följer spelreglerna. Då blir det svårare att upprätthålla bra löner och arbetsvillkor för alla som jobbar.

Vänsterpartiet tycker det är självklart att alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal. Oavsett var man är född eller bosatt. Företag ska inte kunna konkurrera med låga löner, dålig arbetsmiljö eller genom att fuska med skatten. Det är viktigt för alla som jobbar i Sverige.

Vänsterpartiet vill

 • Stoppa arbetsgivares möjligheter att lura arbetskraftsinvandrare på den lön och de villkor de har rätt till
 • Garantera svenska fackförbunds rätt att kräva kollektivavtal också av utländska företag som utstationerar anställda till Sverige
 • Att Sveriges regering antar en handlingsplan mot svartjobb, skattefusk och social dumpning

Läs mer