• Hem
  • Bra av regering...
Pressmeddelanden

Bra av regeringen!

Vi välkomnar att regeringen nu föreslår att samtliga kommuner i Sverige ska vara skyldiga att ta emot nyanlända. Det är ett krav Vänsterpartiet har drivit länge.

– Det ska inte vara möjligt för kommuner att kunna välja bort flyktingmottagande, lika lite som det är möjligt att välja bort äldrevård eller skola, säger Christina Höj Larsen, flyktingpolitisk talesperson.
– Det är viktigt att markera att flyktingmottagandet är en angelägenhet för hela landet. Ju snabbare människor får en kommunplacering, desto bättre. Det är först då man på riktigt kan komma igång med en etableringsplan och resan mot ett liv i Sverige med jobb och egen försörjning tar sin början.
Remissinstanserna har fram till 28 september att kommentera regeringens förslag, innan en proposition kan läggas fram till riksdagen för beslut.
– Vi hoppas på skrivningar som inte gör det möjligt att komma undan sitt samhällsansvar. Hela Sverige behövs, avslutar Höj Larsen.


För mer information kontakta:

Christina Höj Larsen, suppleant i arbetsmarknadsutskottet, socialförsäkringsutskottet och näringsutskottet 
Vänsterpartiets presstjänst 070- 620 00 64