• Hem
  • Besvikelse över...
Pressmeddelanden

Besvikelse över borgerliga avhopp från samtalen om storregioner

En sammanslagning av dagens landsting och regioner till större regioner har diskuterats och utretts under många år. I samtalen har Vänsterpartiet lyft och fått gehör för vikten av att de demokratiska aspekterna av en regionbildning belyses under genomförandet. Vänsterpartiets representant i samtalen är besviken över att samtliga borgerliga partier nu valt att hoppa av samtalen.

– Vi beklagar att viljan att komma överens inte var starkare. Vår uppfattning är att det behövs större regioner än idag för att landsting och regioner ska få bättre förutsättningar att klara av sina uppdrag, säger riksdagsledamoten Mia Sydow Mölleby som representerat Vänsterpartiet i samtalen om storregioner.

Mia Sydow Mölleby tror att de borgerliga partiernas avhopp innebär att det kommer att ta lång tid innan något nytt förslag om storregioner presenteras. Samtidigt hoppas hon på framsteg i andra frågor med koppling till regionindelningen.

– Idag arbetar olika myndigheter utifrån olika geografiska indelningar, Det skapar problem för kommuner, landsting och andra som ska samarbeta med staten. Vi utgår därför från att regeringen nu jobbar vidare med samordningen av myndigheterna, säger riksdagsledamoten Mia Sydow Mölleby.

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64