• Hem
  • Bankskatt ger 2...
Nyheter

Bankskatt ger 23 000 extra utbildningsplatser för unga arbetslösa

Vänsterpartiets vårbudgetmotion innehåller en satsning på 23 000 extra utbildningsplatser för unga arbetslösa. Satsningen finansieras genom en tillfällig bolagsskatt på de fyra största bankerna.

– Regeringens jobbpolitik har misslyckats totalt. Mer än 92 000 ungdomar mellan 18 och 24 är utan arbete och har svårt att få förankring på arbetsmarknaden. Vårt förslag ger unga möjlighet att skaffa sig kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden och därmed slipper de fastna i långvarig arbetslöshet, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.

Utbildningspaketet består av tre delar:

  • 15 000 årsplatser inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen, yrkeshögskolan eller yrkesvux. Det handlar om arbetslivsnära utbildningar med inslag av praktik som efterfrågas av näringslivet.
  • 8 000 årsplatser till de unga arbetslösa som bäst behöver det för att läsa in gymnasiekompetens med ett särskilt studiestöd som motsvarar hela studiemedelsbeloppet
  • stimulansbidrag så att fler kommuner, landsting och ideella föreningar kan anordna sommarjobb för skolelever.

Satsningen finansieras genom att höja bolagsskatten med 5 procentenheter för de fyra storbankerna. Deras sammanlagda vinst under 2011 var 79 miljarder kronor, en ökning med ca 15 procent från 2010.

– Vi menar att dessa pengar gör mer nytta om de används för att få bukt med ungdomsarbetslösheten, säger Ulla Andersson.