• Hem
  • Avskaffat RUT k...
Nyheter

Avskaffat RUT kan ge höjt barnbidrag

Vänsterpartiet föreslår en höjning av barnbidraget som ska finansieras genom att RUT avskaffas. Om RUT avskaffas kan barnbidraget höjas med 180 kr / barn och månad. Barnbidraget har inte höjts på nästan 10 år och en höjning skulle göra en stor skillnad för många barnfamiljer som har det ekonomiskt tufft.

Barnbidraget har inte höjts sedan 2006. Den höjning Vänsterpartiet nu föreslår skulle innebära att en familj med två barn får en förstärkning av ekonomin med 4 320 kronor per år.

– Att avskaffa RUT och använda pengarna till att höja barnbidraget skulle minska klyftorna i samhället. Dessutom skulle pengarna göra en stor skillnad för många barnfamiljer, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

RUT-avdraget kommer enligt en prognos från Riksdagens utredningstjänst kosta 3,9 miljarder kronor nästa år. Skattereduktionen är mycket ojämnt fördelad. Prognosen visar att i den tiondel av befolkningen som har högst inkomster får i år drygt en fjärdedel en skattereduktion från RUT medan bara en på hundra får det i tiondelen med lägst inkomster. Det genomsnittliga RUT-avdraget i gruppen med högst inkomster är dessutom mer än fyra gånger så stort som i gruppen med lägst inkomster.

– Idag används de skattesubventionerade städtjänsterna främst av människor med höga inkomster. Vi vill istället satsa pengarna på ett höjt barnbidrag. På så sätt får varje barnfamilj själv välja vad de vill använda de extra pengarna till, säger Ulla Andersson.

För mer information:

Åsa Mattsson, pressansvarig Vänsterpartiet, 070-338 25 39