• Hem
  • Avregleringen a...
Pressmeddelanden

Avregleringen av taxibranschen måste utredas snarast

Vänsterpartiet vill, som enda parti, utreda de effekter avregleringen haft på taxibranschen.
– Efter ett antal larmrapporter som avlöjar orimliga arbetsförhållanden och låga ersättningar för taxiförarna, vill vi uppmana regeringen att agera,  säger Emma Wallrup, Vänsterpartiets trafikpolitiska talesperson. 

Efter att taximarknaden avreglerades 1990 och det infördes fri etableringsrätt, har taxiförarnas arbetssituation försämrats drastiskt. Många vittnar om hur de tvingas jobba dygnslånga pass och att pressen och osäkerheten skapat en mycket svår arbetssituation, alltmedan prisraset fortsätter nedåt i konkurrensen mellan alltfler bolag som ger sig in i branschen.
– Vänsterpartiet har haft många samtal med taxiförare och vi är upprörda över den destruktiva utvecklingen och bristen på hänsyn för chaufförernas villkor.
– Vi förväntar oss av en socialdemokratiskt ledd regering att även de tar de här problemen på största allvar och tillsätter en snabb utredning.

För mer information:

Emma Wallrup
Trafikpolitisk talesperson (V)
070- 681 46 15

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64