Avgiftsfri sjukvård för äldre


Från och med den 1 januari 2017 kommer det inte längre att kosta något att besöka öppenvården för den som är 85 år och äldre. Det är en av de reformer i höstbudgeten som Vänsterpartiet fått igenom i förhandlingarna med regeringen.

Många äldre har ett omfattande behov av hälso- och sjukvård. Detta gäller i synnerhet bland personer över 85 år. För flera av dessa kan kostnaderna för upprepade besök i vården bli kännbara trots högkostnadsskyddet. För att förbättra äldre människors hälsa och ekonomi är Vänsterpartiet och regeringen överens om att personer som är 85 år och äldre inte ska behöva betala vårdavgifter i den öppna hälso- och sjukvården.

– Många av våra äldre har svårt att få pensionen att räcka. Värst är situationen för kvinnorna. Brist på pengar ska inte vara ett hinder för att söka den vård man behöver, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Reformen innebär att vårdavgifter i den öppna hälso- och sjukvården och som ingår i det nationella högkostnadsskyddet slopas för personer som är 85 år och äldre. Avgift betalas fortfarande då man är inlagd som patient på sjukhus. Reformen beräknas kosta 200 miljoner kronor årligen. Satsningen är ett resultat av en uppgörelse mellan Vänsterpartiet och regeringen.

För mer information:

Karl Lindberg, pressekreterare för Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, 072-576 56 57

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

 

 

En kommentar till “Avgiftsfri sjukvård för äldre”

 1. Rolf Carlsson

  Hej
  Bättre än ingen ting , men det som skulle varit en större förbättring hade varit att i första hand satsa på dom pensionärer som nästa år får en sänkning av pensionerna ,tyvärr står inte V särskilt högt i kurs hos pensionärer som i dag ser att både primärvården krakelerar och att bristen på äldreboenden , OBS detta gäller speciellt i Västerbotten som jag känner bäst till som .ledamot i läns pansionärsrådet och ansvarig för äldrebarometern i Skellefteå kommun .
  OBS flera framför allt kvinnliga pensionärer lever i dag under fattigdomsgränsen .
  Hoppas på en bättring
  Kamratliga hälsningar
  Rolf Carlsson
  Skelleftehamn.