• Hem
  • Avgiftsfri sims...
Pressmeddelanden

Avgiftsfri simskola klubbas i riksdagen

I höstbudgeten fick Vänsterpartiet igenom en satsning på 300 miljoner kronor för att införa gratis simskoleundervisning för barn i förskoleklass. Idag klubbas det i riksdagen.
– Det här är ett bra exempel på hur välfärden kan vidgas och förbättras. En viktig livskunskap för våra barn, som vi betalar för gemensamt och solidariskt, säger Ali Esbati, sammankallande i Vänsterpartiets förhandlingsgrupp.

En undersökning från Svenska livräddningssällskapet och försäkringsbolaget Trygg Hansa visade 2015 att barn till föräldrar med låg inkomst eller som är ensamstående, i lägre grad fått möjlighet att gå i simskola och att lära sig simma.
– Simkunnighet räddar liv och ökar friheten. Det ska inte vara en klassfråga utan något som ordnas organiserat så att alla barn kan få möjligheten, menar han.

Utgångspunkten är att satsningen ska likna Göteborgsmodellen, där Vänsterpartiet varit med och drivit igenom simundervisning för alla barn i förskoleklass. Pilotprojektet i Göteborg genomfördes hösten 2016 och gav tydliga resultat i förbättrad simkunnighet och vattenvana. Tanken är nu att detta ska spridas till resten av landet, där pengarna ska möjliggöra för kommunerna att erbjuda gratis simundervisning. Reformen är tänkt att träda i kraft nästa år.

För mer information, kontakta Vänsterpartiets presstjänst:

070-620 00 64 (ej sms)