• Hem
  • Avgiftsfri cell...
Pressmeddelanden

Avgiftsfri cellprovtagning för kvinnor

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom avgiftsfri gynekologisk cellprovtagning inom ramen för det nationella screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Satsningen innebär 141 miljoner kronor per år med start 2018.

– Vi är väldigt glada över den här riktade satsningen. Det finns många kvinnor i Sverige som lever med små eller obefintliga ekonomiska marginaler och som därför inte går när de blir kallade till en undersökning. När cellprovet och screeningen nu blir avgiftsfri hoppas vi att fler kvinnor deltar, säger Ulla Andersson, ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet.

– Att undersökningen och cellprovet blir avgiftsfritt är en av de viktigaste åtgärderna för att öka deltagandet, fortsätter Andersson.

Gynekologiskt cellprov för screening för livmoderhalscancer erbjuds med tre till sju års intervall (beroende på ålder) de ca 2,6 miljoner kvinnor i Sverige som är i åldern 23-64 år. Ett besök kostar upp till 200 kr.

– Vi har råd med det här, det handlar om att prioritera tillgång till jämlik vård och behandling i stället för skattesänkningar, avslutar Ulla Andersson.
För 2018 föreslås landstingen kompenseras genom att ett stimulansbidrag. Från 2019 är avsikten att detta ska vara lagreglerat på motsvarande sätt som den avgiftsfria mammografin.
För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64 (ej sms)