• Hem
  • Avgift är bättr...
Pressmeddelanden

Avgift är bättre än skatt

Public Service-kommittén föreslår bland annat att dagens licensfinansiering av SVT, SR och UR ska ersättas av en skatt. 

– Kommitténs förslag att ersätta licensfinansieringen med skattefinansiering är oroväckande, säger Lars Ohly i en kommentar.

Oberoendet för Public Service hotas när finansieringen flyttar närmare den politiska sfären. Detta förslag läggs dessutom efter att Public Service ifrågasätts allt mer högljutt under en följd av år.

– I många delar har ändå kommittén tagit hänsyn till den starka kritik som funnits mot inskränkningar av oberoendet hos Public Service-företagen, fortsätter Lars Ohly, Nu gäller det att uppnå en långsiktigt hållbar finansiering som garanterar det publicistiska oberoendet hos Public Service även i framtiden.

Lars Ohly är kulturpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i riksdagen.

Kontakt: Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64