• Hem
  • Även Sverige bö...
Pressmeddelanden

Även Sverige bör omförhandla EU-medlemskapets villkor

Jonas Sjöstedt, partiordförande för Vänsterpartiet, välkomnar David Camerons tal om EU.

– Det är positivt att ledare i EU-länder är beredda att lyssna på sin befolkning i EU-frågan. Den europeiska unionen är väg åt fel håll. Euron och hanteringen av den ekonomiska krisen skapar en social katastrof i många länder. Samtidigt räddar EU banker med enorma belopp. Utvecklingen inom euroområdet leder till att makten över den ekonomiska politiken allt mer centraliseras till Bryssel. EU är på väg att omvandlas till en statsbildning. Det är en oacceptabel utveckling som Sverige inte bör delta i, menar Sjöstedt.

Vänsterpartiet menar att även Sverige bör följa Storbritanniens exempel och kräva ett EU-medlemskapets villkor omförhandlas.

– Storbritanniens krav på omförhandling öppnar en möjlighet även för oss. Främst är det fyra områden som vi vill förändra det svenska EU-medlemskapets villkor på:

  1. EU-fördraget måste få ett socialt protokoll som stoppar låglönekonkurrens och allt sämre sociala villkor för dem som arbetar i andra EU-länder. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige och EU ska inte få försämra svensk arbetsrätt.
  2. Sverige måste få ett juridiskt bindande undantag från hela EMU och Europrojektet. Vi ska inte göras till del av en gemensam ekonomisk politik, den svenska folkomröstningens nej till EMU måste respekteras.
  3. Sverige måste få rätten att ställa hårdare miljökrav och folkhälsokrav än vad som sker inom EU. Vi kan inte acceptera att EU förhindrar oss att gå före på miljöområdet. Hänsyn till miljön är viktigare än företagens fria marknad.
  4. Vi vill att Sverige lämnar EU:s jordbrukspolitik och att en nationell politik på området istället inrättas. Det ska också öppna för en betydande sänkning av avgiften till EU.

– Utvecklingen inom euroområdet och Storbritanniens nya hållning förändrar i grunden villkoren för det svenska medlemskapet i EU. Därför bör även Sverige kräva att villkoren för medlemskapet förändras, menar Sjöstedt.

För mer information:
José Gutierrez, pressekreterare till Jonas Sjöstedt: 072-207 35 53
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64