• Hem
  • Avdrag för fack...
Nyheter

Avdrag för fackföreningsavgiften nästa år

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom avdragsrätt för fackföreningsavgiften och borttagande av en karensdag i a-kassan. Två reformer som ökar jämlikheten på arbetsmarknaden. Reformerna beräknas träda i kraft i juli 2018.

Vänsterpartiet och regeringen har i budgetförhandlingarna kommit överens om att återinföra avdragsrätt för fackföreningsavgiften från och med juli 2018. Det innebär en inkomstförstärkning för runt tre miljoner löntagare. Reformen kostar cirka 1,33 miljarder 2018, och därefter 2, 67 miljarder kronor per år från och med 2019.

– Vänsterpartiet har arbetat för att återinföra avdragsrätten för medlemsavgiften i fackföreningar sedan den avskaffades av alliansregeringen för tio år sedan. För många innebär avdragsrätten skillnaden mellan att stå utanför facket och att gå med. Vår förhoppning är att fler nu ska ha råd att betala sin medlemsavgift och på så vis stärka den fackliga organisationsgraden, säger Jonas Sjöstedt.

Idag har arbetsgivarna möjlighet att göra avdrag för delar av arbetsgivarorganisationernas medlemsavgift, men arbetstagarna saknar motsvarande möjlighet. Det skapar en skevhet och maktobalans på arbetsmarknaden, menar Sjöstedt.

– Fler medlemmar i facket ger både ökad trygghet för den enskilde medlemmen och bygger en starkare fackföreningsrörelse, vilket är bra för hela samhället. Det här är en vänsterframgång som ger tre miljoner vanliga löntagare mer i plånboken. Vi gör Sverige mer jämlikt, säger Jonas Sjöstedt.

För en undersköterska i Kommunal som tjänar runt 27 000 kronor i månaden betyder avdragsrätten att hen får tillbaka ca 1300 kr per år. För en butiksanställd medlem i Handels med en månadslön på 27 600 kronor, är summan ca 1500 kr per år. Avdraget sker i form av en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgiften som betalats in på ett år, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år.

Samtidigt som avdragsrätt för fackföreningsavgift införs, avskaffas en karensdag i a-kassan. Antalet karensdagar minskar därmed från sju till sex. Borttagandet av en karensdag i a-kassan beräknas kosta 30 miljoner kronor från juli 2018 och därefter 60 miljoner kronor per år med start 2019.

– Att få ner antalet karensdagar i a-kassan är avgörande för varje arbetslös person som går och väntar på sina pengar. Vi vill att arbetslöshetsförsäkringen ska ge verklig inkomsttrygghet för den som har oturen att bli av med jobbet, säger Jonas Sjöstedt.