• Hem
  • Att hjälpa en m...
Pressmeddelanden

Att hjälpa en medmänniska ska inte vara olagligt

SVT:s Fredrik Önnevall och två andra i hans team dömdes idag för människosmuggling, till villkorlig dom med samhällstjänst. Det var under en reportageresa som TV-teamet tog med sig en syrisk flyktingpojke till Sverige. Vänsterpartiet anser att fallet pekar på behovet av en skyndsam lagändring.
–  Allt stöd till Fredrik Önnevall och de andra som dömdes. När man som SVT-teamet gör det rätta – hjälper medmänniskor på flykt att nå säkerhet – ska man inte dömas för brott. Därför måste lagen ändras så att medmänniskosmuggling utan vinstintresse blir lagligt, säger Christina Höj Larsen, Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson.

SVT-journalisten Fredrik Önnevall och teamet bakom tv-serien Fosterland hjälpte sommaren 2014 en 15-årig syrisk pojke att ta sig från Grekland till Sverige. De har medgett att de rest tillsammans med 15-åringen, men nekar till brott. Fredrik Önnevall själv säger att han inte hade något annat val och domen kommer att överklagas.
–  Det är inte värdigt Sverige att ha en lagstiftning som inte förmår göra skillnad mellan hänsynslösa smugglare som utsätter andra för livsfara mot betalning och människor som av medmänsklighet och utan ekonomisk vinning hjälper andra. Vänsterpartiet har motionerat om lagändring och vi förutsätter att fler partier väljer att stödja oss i det.
–  Medmänsklighet ska aldrig vara brottsligt, säger Christina Höj Larsen.

För mer information:

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64