• Hem
  • Återreglera och...
Pressmeddelanden

Återreglera och förstatliga elnätet för lägre avgifter

Vänsterpartiet vill införa ett tak på elnätsavgiften och förstatliga elnätet. Den misslyckade avregleringen har gett höga och oförutsägbara kostnader för villaägare, industrin och andra elkonsumenter.

– Elnätet är en grundläggande samhällsfunktion. Det ska vara till för medborgarnas skull, inte för bolagen att skinna kunderna på. Många villaägare och andra är helt maktlösa när elräkningen plötsligt skjuter i höjden. Här behövs samhällsansvar, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare.

Idag präglas elmarknaden av ett oligopol som lett till högre priser och stor skillnad på pris beroende var medborgare bor. Det kan idag skilja 7 000 kr per år i pris mellan en villa i Grums och i Ljungby. Situationen har också skapat problem för industrin som behöver få en förutsägbar prisbild.

Pristak för nätavgiften

Den första delen av förslaget innebär att elmarknaden återregleras och att ett pristak på elnät och med krav på mer enhetliga, förutsägbara, taxor införs. En utredning ska tillsättas för att fastslå vilket pristak som bör gälla för såväl privatpersoner som för industrin.

Förstatliga

Den andra delen är ett förstatligande av det svenska elnätet inom en tioårsperiod. Förstatligandet föreslås ske genom ett uppdrag i regleringsbrevet för Vattenfall att de ska åläggas att succesivt investera på den svenska elmarknaden och ta sig bort från osäkra internationella marknader. Vattenfall ska aktivt tillsammans med kommuner och regioner förvärva regionala och lokala elnät i syfte att inom en tioårsperiod uppnå att elnätet är samhällsägt.

Ett samhällsägt elnät skulle underlätta industrins omställning för klimatet. Det skulle också innebära en förbättrad situation för den utsatthet som Sverige är i vid situationer av exempelvis krig och katastrofer. Samhället ska exempelvis kunna bestämma kapacitet i elnätet utifrån sådana scenarier. Marknaden tar inga sådana hänsyn. Elbolagen ska fortsättningsvis bara konkurrera om elleveransen till kunderna. Elnätet är en del av infrastrukturen och ett naturligt statligt monopol.

Vänsterpartiet vill se att statens ägande och statliga regleringar ska användas mer aktivt för att skapa ett mer jämlikt Sverige.

För mer information

Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Dela den här sidan:

Kopiera länk