• Hem
  • Arbetstidsförko...
Kongress2014

Arbetstidsförkortning och kultur engagerade

Vänsterpartiets kongress har nu behandlat och fattat beslut om de allmänpolitiska motionerna. Två av de många saker som lyftes i debatten rörde sex timmars arbetsdag och kulturfrågor.

Frågan om sex timmars arbetsdag har länge varit en viktig fråga för Vänsterpartiet. Nyligen presenterades rapporten Striden om tiden – dags att förverkliga visionen om sex timmars arbetsdag, där partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning tagit fram en konkret plan för hur en arbetsförkortning ska gå till. Vänsterpartiet ska vara den drivande och offensiva politiska kraften i denna viktiga samhällsfråga.

Kulturfrågor är något som engagerar vänsterpartister, det märktes såväl i talarstolen som på antalet motioner som inkommit på detta område. Det krävs en aktiv kulturpolitik för att främja och skapa förutsättningar för konstskapandet. Alla ska ha tillgång till högklassig och professionellt framställd kultur samt möjlighet att själv få utöva olika former av kultur. Detta gäller särskilt i ett samhälle som värnar alla människors lika värde och där klass och kön inte tillåts göra skillnad för möjligheterna till ett gott liv. Vänsterpartiet driver redan frågan om att det ska införas en kulturlag av norsk modell och på kongressen beslutades det att Vänsterpartiet ska verka för att minst en procent av statsbudgeten går till kultursektorn varje år.

En annan av motionerna som bifölls handlade om graffiti. Vänsterpartiet vill göra upp med nolltolerans som förbjuder graffitikonst och öka kulturens utrymme i samhället. Nolltoleransen är ett orimligt försök att censurera en konstform. All konst ska ges möjlighet att utövas, oavsett uttrycksform. Kongressen beslutade därför att Vänsterpartiet ska arbeta för att de nolltoleranser som antagits på olika platser i Sverige ska upphävas och att det ska finnas möjligheter att lagligt utöva graffiti på offentligt ägda väggar.