• Hem
  • Arbetsmiljöverk...
Pressmeddelanden

Arbetsmiljöverket ska undersöka äldreomsorgen och RUT-branschen på Vänsterpartiets initiativ

Idag har regeringen fattat beslut om uppdrag till Arbetsmiljöverket. Uppdragen är bland andra en särskild tillsynssatsning inom äldreomsorgen och en kartläggning av arbetsförhållandena inom hushållsnära tjänster. Bakgrunden är en överenskommelse som Vänsterpartiet drev igenom i höstens budgetförhandlingar.

– Personalen inom äldreomsorgen pressas allt hårdare i och med att resurserna inte har ökat i takt med behoven. De stressar och slits ner. Detta är både en klassfråga och en fråga om villkoren i vardagen för många kvinnor i Sverige, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Ali Esbati är därför glad över att Arbetsmiljöverket nu får i uppdrag att ta ett helhetsgrepp om arbetsmiljön inom äldreomsorgen genom en särskild tillsynssatsning. Arbetsmiljöverket ska särskilt undersöka hur det ser ut med arbetsbelastning, stress och möjligheter till delaktighet och inflytande.

I ett annat uppdrag ska verket kartlägga arbetsmiljö och arbetsvillkor inom hushållsnära tjänster, vilket även det är en fråga med tydliga klass- och könsaspekter. Inom RUT-branschen handlar det ofta om utsatt ensamarbete där det är svårt att hävda sina rättigheter.

– Det uppstår en makt- och beroenderelation när någon jobbar en annan persons hem. Därför är det hög tid att det görs en ordentlig kartläggning av hur situationen ser ut inom branschen.

 

 

För mer information:
Ali Esbati, ledamot i arbetsmarknadsutskottet Vänsterpartiet, 073-370 64 26
Vänsterpartiets presstjänst 070- 620 00 64