• Hem
  • Äntligen kommer...
Internt

Äntligen kommer tunnelbanan

Avtalet om utbyggnad har klubbats igenom i Solnas fullmäktige och Vänsterpartiets gruppledare Thomas Magnusson välkomnar mer tunnelbana till solnaborna. 

 

– Vi applåderar denna kovändning från alliansen. Under många, många år har Vänsterpartiet krävt detta och haft det som ett av de absolut viktigaste politiska kraven för trafikpolitiken. Varje gång vi fört frågan på tal har man dock kommit med invändningar. Kraftigast motståndare har (M) varit och som dessutom, via sitt trafiklandstingsråd så sent som 2011, ansett att tunnelbanan var färdigutbyggd.

 

Glädjen över tunnelbanan är dock blandad – utbyggnaden påbörjas utan ordentliga ekonomiska underlag. Inte bara Vänsterpartiet utan även de övriga två oppositionspartierna tog i debatten upp sin oro över den dåliga insynen i förhandlingarna och den ofärdiga finansieringen av avtalet.

 

– Att döma av det avtal man förhandlat fram och den tidpunkt det presenteras – i lagom tid inför valet, kan vi inte göra annat än dra slutsatsen att (M) behöver leverera valfläsk. Av rädsla att inte bli omvalda. Om man hade eftersträvat en bred enighet hade man kunnat förankra mer med övriga partier och använda sig av en mer bruklig finansieringsmodell för en så här stor satsning.

 

Vänsterpartiet anser att den här typen av infrastruktursatsningar ska klaras av staten tillsammans med landstinget. Om trängselskatten inte intecknats för att bygga Förbifart Stockholm skulle den kunna använts till utbyggnaden av tunnelbanan.

– Vi är djupt bekymrade över att staten vältrar över så stor del av kostnaden på kommunerna, säger Thomas Magnusson. Vi i oppositionen har ställt en rad frågor kring avtalet som vi inte tycker att vi får några svar på.

 

Förutom de 600 miljoner som Solna stad ska stå för tillkommer kostnader för anslutningar av gång- och cykelvägar till tunnelbanan. Det saknas ekonomisk kalkyl för hur Solna ska klara detta åtagande. Det skrivs rent allmänt om värdeökning som sker av marken nära tunnelbanan, lika allmänt som det beskrevs när Solna skulle bli delägare i Friends arena. Men riskbedömning och ekonomisk uträkning av vad staden i praktiken ska betala saknas samt vid eventuella kostnadsfördyringar och förseningar. Likaså saknas kartor för att bedöma vilka problem som kan tänkas uppstå vid genomförandet av utbyggnaden. I och med att kartor och riskbedömning saknas försvåras möjligheten att se om de ekonomiska kalkylerna är realistiska, vilket gör det mycket svårare att bedöma framtiden för Solna stads ekonomi.

 

– Detta är särskilt allvarligt när vi ser de stora investeringsbehov som finns i Solna, säger Thomas Magnusson. Beslutsunderlaget som presenteras visar inte heller på något sätt att privata företag som nya Karolinska Sjukhuset, Mall of Scandinavia och Friends arena ska vara med att betala, utan notan läggs på skattebetalarna.

 

– Vänsterpartiet uppskattar att det tagits konkreta beslut att bygga ut tunnelbanan men vi är djupt oroade över ekonomi, planering, brist på hyresrätter och Solnabornas verkliga möjligheter att delta i utformandet av hur det ska bli, avslutar Thomas Magnusson.

 

För mer info:

Thomas Magnusson, gruppledare för Vänsterpartiet: 0703-34 23 96 

Anna Eriksson, politisk sekreterare: 0703-14 34 46 

 

Foto: Losita Garcia