• Hem
  • Äntligen kan et...
Pressmeddelanden

Äntligen kan ett nej få vara ett nej

Regeringens utredare kommer föreslå samtyckeslagstiftning. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att samtyckeskrav ska införas i sexualbrottslagstiftningen för att markera att sex ska bygga på frivillighet.

Vänsterpartiet anser att dagens lagstiftning är ett uttryck för en omodern syn på individens sexuella självbestämmanderätt.

– Det är på tiden att ett nej får vara ett nej, vi måste ha en modern och tydlig lagstiftning. säger Linda Snecker, Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson.

Vänsterpartiet vill också införa ett oaktsamhetsbrott i lagstiftningen. En sådan konstruktion fångar in fall där gärningsmännen borde förstått att man handlat på ett oförsvarligt sätt.

– Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte förhandlingsbar och där måste lagen bli tydligare.
Jag hoppas på att regeringens utredare tar upp oaktsamhetsbrottet i samtyckesutredningen och lyssnar på Vänsterpartiets synpunkter. Det är dags för en feministisk rättspolitik, säger Linda Snecker. 

För mer information:
Linda Snecker, ledamot i justitieutskottet Vänsterpartiet, 070-914 07 76
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64