• Hem
  • Anhörigdagar fö...
Nyheter

Anhörigdagar för stöd till äldre föräldrar

Snart kan VAB, vård av barn, få sällskap av VAF, vård av förälder.
Vänsterpartiet föreslår i de kommande budgetförhandlingarna med regeringen att anhöriga ges rätt till ledighet mot ersättning från försäkringskassan ett par dagar per år för att kunna ge stöd åt äldre föräldrar.
– Vi ser det som en viktig rättvisereform för att stötta framförallt de vuxna döttrar och andra närstående som idag tar ledigt från jobbet utan ersättning, eller tar ut semester, för att följa med sina äldre föräldrar på läkarbesök och möten, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, som leder Vänsterpartiets förhandlingsgrupp.

Vad händer när din 85-åriga pappa ramlat och slagit i huvudet i golvet och måste åka till akuten? Någon anhörig måste följa med och denna någon är ofta en vuxen dotter, ibland en son eller någon annan släkting. Behovet av att någon närstående följer med finns också när det är möten med kommunens biståndshandläggare eller när den äldre föräldern ska flytta till särskilt boende .

Många vuxna barn ägnar mycket tid åt att hjälpa och ge stöd åt sina äldre föräldrar. Ibland går det att pussla så att möten och läkarbesök går att förlägga till fritiden, men det kan även hända att man behöver ta ledigt från jobbet i vissa situationer.

För att underlätta just sådana situationer vill Vänsterpartiet att regeringen ska utreda möjligheten att införa anhörigdagar för att äldre ska kunna få stöd från sina anhöriga. Förslagsvis kan det röra sig om att varje äldre får upp till fyra dagar per år, som ger rätt till ledighet för anhöriga med ersättning från Försäkringskassan.

Beräkningsmodellen för ersättning bör vara densamma som idag gäller för tillfällig föräldrapenning, vilket är en väl beprövad modell som ger rimlig kompensation för tillfälligt inkomstbortfall.

Då kostnaden för förslaget inte är klar bör frågan utredas innan förslaget införs. Det bör också utredas vilka avgränsningar som ska göras avseende förälderns ålder för att man ska ha rätt att ansöka om anhörigdagar.
– Vänsterpartiet vill att regeringen skyndsamt utreder hur de här anhörigdagarna skulle kunna komma på plats i välfärden. Framförallt många kvinnliga anhöriga är både ekonomiskt pressade och pressade för att det inte går att lösa rent praktiskt idag, så vi är säkra på att det här skulle vara en mycket välkommen reform, säger Ulla Andersson.