• Hem
  • ALLA barn har r...
Internt

ALLA barn har rätt att gå i skolan

Socialdemokraterna pratar om barnperspektiv, men de har inget barnperspektiv i praktiken. De tänker inte på vad de själva skulle vilja om de var åtta år, säger Elisabet Forssell, en av Vänsterpartiets två ledamöter i För- och Grundskolenämnden i Umeå.

 

Vänsterpartiet i Umeå har haft nära kontakt med frivilligorganisationer och även besökt husvagnsläger för att prata med de utfattiga EU-medborgare, oftast romer, som tagit sig till Umeå.

Det handlar om en handfull barn i skolåldern och där några föräldrar uttryckt en önskan om att de ska få gå i skolan. Ett par barn gör redan det, då det är upp till rektorn att bestämma.

I kommunen har Vänsterpartiet tryckt hårt på frågan om barnens skolgång och efter ett visst processande fått upp den på dagordningen i För- och Grundskolenämnden.

– Alla barn har rätt till skolgång enligt barnkonventionen, säger Forssell, men alla andra partier förutom Fi röstade nej till att ge, de oftast romska barnen, rätt till skolgång.

Man hänvisar till ”SKLs rekommendationer”, men dessa säger bara att man får erbjuda skolgång, men att kommunen inte behöver göra det.

– Det är alltså upp till kommunen själv, förklarar Elisabet Forssell.

Partierna som röstade nej var: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna.

– I husvagnarna bor små Malala, Simone de Beauvoir, Martin Luther King, Ingvar Kamprad, Rosa Luxemburg och Bill Gates, men de får aldrig chansen att visa det om inte vi står upp för deras rätt till skolgång, säger Ulrika Edman, Vänsterpartiets gruppledare i ett pressmeddelande.

Och hon fortsätter:

– Den bärande idén för svenska skolan har i decennier varit att alla klasser ska mötas, såväl drängen och pigans barn som herrskapsfolkets barn. Det är en av de finaste principerna för samhällsbygget som vi idag håller på att slå sönder, inte bara genom att privatisera skolan, utan också genom att lägga över det moraliska ansvaret på rektorer. Dessa kan neka barn skolgång eller, utifrån politiska beslut, tvingas neka barn skolgång. För V är den politiska färdriktningen tydlig; skolgång är en mänsklig rättighet för alla barn i Sverige – såväl för tiggarnas barn som för kommunalrådens barn, säger Ulrika Edman.

På För- och grundskolenämndens möte 26 mars beslutade en majoritet av ledamöterna att inte låta de fattiga EU-medborgarnas barn gå i skolan. V och Fi reserverade sig mot beslutet.

Istället beslöt nämnden att ge ”förvaltningen i uppdrag att tillsammans med frivilligsektorn utforma hur omsorg med pedagogiska inslag för barn till EU-migranter kan genomföras”. ”Nämnden är angelägen om att det tillskapas en pedagogisk verksamhet utifrån barnkonventionens värdegrund.”

– FNs barnkonvention slår fast barns rätt till skola och utbildning, men fördömer också särbehandling och diskriminering, vilket är exakt vad majoriteten nu gör. Dessa barn särbehandlas genom att de förvägras den skolgång som gäller för alla andra barn som vistas i Sverige, säger Elisabet Forssell.

 

Text: Losita Garcia

På bilden: Elisabet Forsell.