• Hem
  • Ali Esbati kräv...
Pressmeddelanden

Ali Esbati kräver Ylva Johansson på besked om allmän visstid

Idag ställs regeringen till svars i riksdagen när det gäller otrygga anställningar. Tidsbegränsade anställningar som arbetsgivaren inte behöver motivera – så kallad allmän visstid – skapar otrygghet och stress för många, särskilt kvinnor inom branscher som handel, service, hotell och restaurang. Ali Esbati, Vänsterpartiets arbetsrättspolitiske talesperson ställer en interpellationsfråga till Ylva Johansson i riksdagen, om och när arbetsmarknadsministern avser att ta initiativ till att allmän visstid mönstras ut från lagen om anställningsskydd, LAS.

– Arbetsgivarna har flyttat fram positionerna på bekostnad av grupper som redan har en utsatt situation på arbetsmarknaden. Detta har varit förståeligt under en högerregering, det ligger i linje med deras politik. Därför är det många som nu förväntar sig att en S-ledd regering ska agera. Jag väntar med spänning på Ylva Johanssons svar, säger Ali Esbati.

Allmän visstid drabbar arbetare mer än tjänstemän och kvinnor i högre grad än män, enligt aktuella rapporter från LO och Handels. Framförallt är det kvinnor med låga löner som har drabbats av missbruket av allmän visstid. Till exempel har mer än var tredje Handelsmedlem med tidsbegränsad anställning inom detaljhandeln, haft det i mer än fyra år. Detta är något som försvagar de anställdas ställning i hela branschen, och alltså även går ut över fast anställd personal som utsätts för hårdare press.

– Allmän visstid har underminerat tryggheten på arbetsmarknaden. Jag förväntar mig ett resolut agerande från en socialdemokratisk arbetsmarknadsminister. Att arbetsgivarna med lagens hjälp har kunnat sätta otryggheten i system skadar inte bara de enskilda människor som drabbas, utan det skadar förtroendet för arbetsrätten och försämrar dynamiken i hela samhällsekonomin, säger Ali Esbati.