• Hem
  • 9,2 miljarder i...
Nyheter

9,2 miljarder i privata välfärdsvinster

Vänsterpartiet har beräknat företagens vinst gjord på skattepengar i vård, skola och omsorg 2011, det senaste året det finns uppgifter för. Beräkningen är utifrån ny SCB-statistik och visar att vinsten uppskattningsvis var 9,2 miljarder kronor.

– För bolagens ägare är det bra siffror, men det får konsekvenser i vardagen ute på skolorna, vårdcentralerna och äldreboendena. Vinsten skapas framför allt genom att hålla nere antalet anställda där, säger Jonas Sjöstedt.

Vinsten har ökat sedan året innan och det är omsorgen som står för ökningen. På omsorgsområdet har den ökat med hela 23 procent.

– En del av de här pengarna går ner i ägarnas fickor i form aktieutdelning. Annat stannar i företaget för att ägarna ska kunna göra en större förtjänst när de så småningom säljer det vidare. Det är inget som gör välfärden bättre och är ingen bra användning av skattepengar.

De 9,2 miljarderna är en uppskattning av den skattefinansierade delen av privata företags resultat efter avskrivningar och före skatt. Även avkastningen på eget kapital är hög. Enligt SCB är den högre i välfärdsföretagen än i övriga tjänstesektorn. De privata företagen på omsorgsområdet har en avkastning på hela 38,5 procent, dubbelt så mycket som tjänstesektorn som helhet.

– När vi vänder oss till välfärden ska vi vara trygga med att den finns där för vår skull. Men idag är det istället ofta lönsamheten som styr, säger Jonas Sjöstedt.

 Här kan du läsa mer om vinstsiffrorna.