• Hem
  • Vi vill motverk...
Nyheter

Vi vill motverka den psykiska ohälsan genom ett psykiatrilyft

Ett tillgänglighetspaket till psykiatrin, det är ett av Vänsterpartiets vallöften. Fokus kommer att ligga på suicidprevention och kompetensutveckling kring psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt de senaste åren och utgör idag nästan hälften av alla sjukskrivningar. Trots att många av dessa patienter hänvisas till primärvården finns i dagsläget inget krav på att alla vårdcentraler ska erbjuda behandling för till exempel ångest och depression.

– Depression kan vara livshotande, därför är det oerhört viktigt att den som behöver vård kan få hjälp direkt. Så är det inte idag, säger Karin Rågsjö, partiets vårdpolitiska talesperson.

Partiet vill satsa 1 miljard kronor, som ska gå till att nyanställa, samt utbilda befintlig vårdpersonal på landets vårdcentraler kring psykisk ohälsa. Däri ska en satsning på att förebygga självmord ingå

– De flesta patienter kommer först till primärvården. Därför är det viktigt att kompetensen finns redan där.

– Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15 och 44 år. Och till skillnad från många andra länder minskar inte antalet självmord bland unga i Sverige. Nu måste vi göra mer för att vända den här siffran, säger hon.

Vänsterpartiets krav:

  • Alla vårdcentraler bör vara skyldiga att erbjuda både kuratorskontakt och terapisamtal med legitimerad psykolog eller psykoterapeut.
  • Vi föreslår en öronmärkt satsning på anställningar av vårdpersonal med psykologisk kompetens på vårdcentraler.
  • Kompetensutveckling kring suicidprevention.

Dela den här sidan:

Kopiera länk