• Hem
  • Stopp för vinst...
Nyheter

Stopp för vinstjakten avgörande för kvalitet i välfärden

Idag presenteras slutbetänkandet från den välfärdsutredning som Vänsterpartiet förhandlade fram med regeringen efter valet 2014. Att stoppa de obegränsade vinstuttagen så att vinstjakten försvinner som drivkraft är avgörande för att skapa en hälso- och sjukvård, skola, förskola och omsorg som håller högsta möjliga kvalitet, skriver Ulla Andersson idag på SvD Debatt.

Nu kommer de delar som enligt uppdraget bland annat ska handla om kvalitetskriterier. Frågan om kvalitetskriterier är dock endast en mindre fråga i den större frågan om kvalitet i välfärden. Kvalitet i välfärden har att göra med hur vi använder samhällets gemen­samma resurser för att ge varandra bästa möjliga och mest behövd hjälp och nytta. Det är just för att vi vill ha en välfärd med högsta möjliga kvalitet som Vänsterpartiet driver på för att stoppa vinstjakten.

För att få högsta möjliga kvalitet måste vi se till att resurserna går dit de är avsedda. De ska inte försvinna till vinstuttag åt ägarna, utan i stället gå till att ha många och välutbildade sjuksköterskor, under­sköterskor, lärare och all den andra personal som gör själva jobbet.

Kvalitet får vi när vi ser till att välfärden har rätt drivkrafter. I dag styrs stora delar av välfärden för att göra största möjliga vinst. Det skapar ett konstant tryck på att dra ner antalet tjänster och undvika de patienter eller brukare som har de största behoven. Ibland blir vinsten en drivkraft för att göra operationer som inte behövs, så som i fallet med Ultragyn i Stockholm. Ibland blir det en drivkraft för att pressa en autistisk pojke att välja en annan skola eftersom han är svårare än sina klasskamrater att göra vinst på, så som avslöjades på en vinstdriven skola i Malmö.

Läs hela artikeln här