• Hem
  • Vänsterpartiets...
Nyheter

Vänsterpartiets 11-punktsprogram mot skatteflykt

Se till att rättmätig skatt betalas, även av de superrika och företagen. Det kommer att vara en viktig fråga för Vänsterpartiet i höstens budgetförhandlingar.

– Skatteflykten dränerar både Sverige och många andra länder på viktiga resurser för välfärden, säger Daniel Sestrajcic, skattepolitisk talesperson, som idag begärt riksdagsdebatt och presenterar ett 11-punktsprogram mot skatteflykt.

Efter Panamaleaks, Luxleaks och flera andra nyligen avslöjande skandaler där förmögna, banker och företag trixar med skatten, sätter Vänsterpartiet ner foten och presenterar ett program i 11 punkter mot skatteflykt och aggressiv skatteplanering.

– Ett samhälle där eliterna och de superrika kan sysselsätta sig med den här typen av skatteundantag gör att tilliten till samhället minskar utöver att vi förlorar stora resurser. Man upplever att det finns en trixande elit som kan sko sig själva på andras bekostnad, säger Daniel Sestrajcic.

Även regeringen har visat vilja att ta i mot skattefusket och presenterade igår ett program. Flera av de förslagen fanns med i regeringens vårbudget som man förhandlat fram med Vänsterpartiet.

– Det är bra att de intresserar sig för frågorna och vi har flera förslag som de kan lyfta in i regeringens arbete. Det kommer vi också att driva i kommande förhandlingar, säger Daniel Sestrajcic.

I Vänsterpartiets 11-punktsprogram mot skatteflykt finns bland annat krav på en parlamentariskt ledd offentlig granskningskommission. Vänsterpartiet vill även ha bort straffrihet för självrättelser och återinföra förmögenhetsskatten, gåvo- och arvsskatten.

Läs Vänsterpartiets program mot skatteflykt