1,6 miljarder om året till jämlikhetsreformer


Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen fått igenom en rad jämlikhetsreformer. Det handlar om höjt flerbarnstillägg, bättre villkor för långtidssjuka, höjt underhållsstöd för äldre barn och mycket annat. Så tar vi steg mot en ekonomisk politik som är till för alla, inte bara de rikaste.

 

– Under många år har de rikaste i samhället dragit ifrån de andra. Ensamstående föräldrar, långtidssjuka och äldre har samtidigt haft det tufft ekonomiskt. Nu satsar vi 1,6 miljarder på jämlikhetsreformer för att lyfta de som har fått stå tillbaka, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

– Kvinnor är överrepresenterade bland låginkomsttagare och män bland höginkomsttagare. Ensamstående föräldrar är i högre grad kvinnor och samma sak gäller långvarigt sjuka. Därför är en politik för ekonomisk jämlikhet också en feministisk politik. Våra reformer lyfter kvinnors ekonomiska situation och ger dem mer makt över sina egna liv, säger Ulla Andersson.

 

Nu presenteras sju jämlikhetsreformer som Vänsterpartiet har fått igenom i den kommande budgetpropositionen. De flesta träder i kraft redan nästa år. När satsningen år 2018 är fullt utbyggd innebär den 1,6 miljarder kronor för ökad jämlikhet.

 

Höjt underhållsstöd för äldre barn 250 mnkr 2018 och 230 mnkr/år från 2019

Höjt flerbarnstillägg för tredje barnet 300 mnkr/år från 2017

Höjda inkomstgränser i bostadsbidraget för barnfamiljer 150 mnkr/år från 2017

Höjd garantiersättning i sjuk- och aktivitetsersättningen 154 mnkr 2017 och 314 mnkr/år från 2018

Höjt bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning 182 mnkr 2017 och 192 mnkr/år från 2018

Höjt allmänt tandvårdsbidrag för personer 65-74 år 50 mnkr 2017 och 100 mnkr/år från 2018

Höjt lönebidragstak 160 mnkr 2017, 280 mnkr 2018, 380 mnkr 2019 och 390 mnkr 2020

 

Totalt

2017:   996 miljoner kronor

2018: 1586 miljoner kronor

2019: 1666 miljoner kronor

2020: 1676 miljoner kronor

 

Läs mer om satsningarna (pdf)

2 kommentarer till “1,6 miljarder om året till jämlikhetsreformer”

  1. Palitha Dassa

    Women are over-represented among low-income groups and men among high earners. Single parents are increasingly women, and the same applies to long-term illness. Therefore, a policy of economic equality is also a feminist politics. Our reforms raise economic situation of women and give them more power over their own lives, says Ulla Andersson.

    Now presented seven equality reforms that the Left has been through in the upcoming Budget. Most enter into force next year. When the venture in 2018 is fully developed means that SEK 1.6 billion for increased equality.