• Hem
  • 15 miljoner til...
Pressmeddelanden

15 miljoner till djurskydd på djurförsöksområdet

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom en satsning på 15 miljoner kronor per år de kommande tre åren, för att stärka djurskyddet. Pengarna ska gå till ett kompetenscenter som kommer att stärka och samordna alternativa metoder till djurförsök, ett s.k. 3R-center.
– Att minska djurs lidande och få ner antalet djur som används vid djurförsök är mycket angeläget, så vi är glada att ha fått igenom den här reformen, säger Jens Holm, talesperson i djurrättsfrågor i Vänsterpartiet.

450 000 djur används i djurförsök varje år i Sverige, räknas fiskar med blir siffran betydligt mycket högre. Jordbruksverkets 3R-center har nu som övergripande mål att minska det antalet. 3R står för replace, reduce, refine – dvs. ersätta, begränsa, förfina. Verksamheten ska bidra till att stärka djurskyddet genom att samordna och kompetensutveckla på djurförsöksområdet och genom att stödja de djurförsöksetiska nämnderna i frågor om alternativa försöksmetoder.

Förslaget finns med i den kommande budgetpropositionen.

För mer information:

Jens Holm,
Talesperson i djurrättsfrågor (V)
070-825 08 89

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64