• Hem
 • 120 miljoner ti...
Pressmeddelanden
En bild på en flicka som håller upp sin handflata mot kameran. Handen i bilden är inzoomad.

120 miljoner till riktad metoo-satsning

Skolverket ska fördela 20 miljoner kronor till organisationer i civilsamhället som erbjuder skolan kompentensutveckling i arbetet med sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kränkande behandling. Satsningen ingår i ett riktat Metoo-paket på 120 miljoner som Vänsterpartiet drivit igenom i förhandlingarna med regeringen om vårbudgeten.

I förhandlingarna med regeringen om vårbudgeten drev Vänsterpartiet igenom en satsning på 120 miljoner i ett samlat Metoo-paket. Pengarna skulle fördelas mellan Arbetsmiljöverket, Socialtjänsten, Domstolsverket, Brottsoffermyndigheten och Skolverket för bland annat kompetensutveckling och utbildningsinsatser. Nu står det klart vad pengarna ska gå till.

– För oss var det en självklarhet att låta Metoo göra avtryck i budgeten. Vi måste göra vad vi kan för att få stopp på sexuella övergrepp och trakasserier. Genom att pengarna även fördelas till civilsamhället, fackliga- och elevorganisationer kommer effekten och arbetet bli så mycket mer omfattande, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson Vänsterpartiet.

Till exempel får Skolverket sammanlagt 50 miljoner kronor.

Såhär fördelas pengarna till Skolverket:

 • 20 miljoner kronor till bättre sex- och samlevnadsundervisning i landets grundskolor
 • Ytterligare 20 miljoner ska fördelas till organisationer i civil¬samhället som erbjuder skolan kompetensutveckling i arbetet med sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kränkande behandling
 • • Skolverket ska även betala ut 10 miljoner kronor för utåtriktade kompetensutvecklande insatser för en bättre arbetsmiljö för elever med fokus på arbetet mot sexuella trakasserier. Medlen ska betalas ut till organisationerna Sveriges skolledarförbund, Lärarförbundet Skolledare, Sveriges elevråd, Sveriges elevkårer och SVEA med 2 miljoner kronor vardera

Såhär fördelas pengarna till de övriga myndigheterna:

Socialtjänsten:

 • 25 miljoner (kunskapslyft för socialsekreterare om våld i nära relationer)

Arbetsmiljöverket:

 • 10 miljoner (informationsinsatser med stöd till arbetsgivare i syfte att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet)
 • 15 miljoner (kompetensutveckling för regionala skyddsombud som ska kunna genomföra informations- och utbildningsinsatser för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet)

Brottsoffermyndigheten:

 • 10 miljoner (genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av samtyckeslagen)

Domstolsverket:

 • 10 miljoner: (genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av samtyckeslagen)
  Sammanlagt: 120 miljoner kronor (2018)

För mer information:
Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64

Dela den här sidan:

Kopiera länk