”Vi kräver lägre skatt för de med sjukersättning”


Vänsterpartiet tycker att det är hög tid att påbörja en utjämning av de skatteskillnader som finns. I budgetförhandlingarna med regeringen är kravet högre skatt för de rikaste mer och lägre skatt för människor som lever på sjukersättning.
– Det kan ju inte vara meningen i ett välfärdsland som Sverige, att den som är sjuk ska betala mest i skatt, säger Ulla Andersson (V) ekonomiskpolitisk talesperson.

Personer med sjukersättnin betalar mer i skatt än de som jobbar. Det beror på att de inte får några jobbskatteavdrag och till skillnad från pensionärerna har deras skatt inte sänkts alls.

– Det vill vi finansiera genom att de som har höga inkomster och är rik i Sverige ska betala mer. Vi vill till exempel införa en förmögenhetsskatt, ha högre skatt på aktieutdelningar och börja trappa av ränteavdragen.

Vänsterpartiet arbetar för en ekonomi som är bra för alla, inte bara några få.

Läs mer på SVT Nyheter

7 kommentarer till “”Vi kräver lägre skatt för de med sjukersättning””

 1. per axberg

  Förslaget om sänkt skatt för de fattigaste är bra men högre skatt på aktier och förmögenhetsskatt är inte lösningen leder bara till kapitalflykt och främjar inte landet.
  Däremot utfasning av räntebidragen bra.
  Varför inte en båtskatt?
  Finns miljöaspekter här.
  En registrering av båtar är även bra ur stöldsynpunkt.
  Ser ingen skillnad i att ta ut skatt på båtar och bilar.

 2. Pål Limås

  Äntligen nån som pratar om denna djupa orättvisa, har själv levt på sjukersättning alltsedan ja drabbades av en strokeför nio år sedan, efter ha arbetat med stressiga arbeten inom den kommunala socialtjänsten i nära40år, och nu sitter jag här och får ibland låna av mina barn för att klara mi månaden ut, djupt orätt vist med borgarnas och se.s omvända Robin Hood politik, som tur är finns V där jag nu engagerat mig på lokal planet,

 3. Svein Blikfeldt

  God tanke att verka för inkludering och jämlikhet beträffande beskattningen. Men jag ger mig iväg till 90talets början. Då fick vi sänkning i ersättning och karensdagar i denna struktur i Socialförsäkringen. Sedan kom medfinansiering från företag med i strukturen.
  Detta medförde att mindre blev sjukskrivna som var målet. Fler blir då arbetslösa men med lägre disponibel inkomst. Kostnaden för staten ganska lika på totalen.

  Får fler i samhället minskad inkomst, kanske den inhemska efterfrågan påverkas. Kanske får vi lite fler arbetslösa.

  Övertaligheten på företagen är nu bytt till slimmade företag. Där de som är i marginalen slås ut av olika skäl. Skattjakt på sjukskrivna i Socialförsäkringen drivs på av denna struktur och sjukskrivna är nu röda siffror på företagen och de måste bort.

  Vi får med denna struktur en marknad för osäkra anställningar. Förut fanns knappast efterfrågan på dåliga anställningar vid överertalighet på företagen. Möjligen att lära upp på företagen borde ha fått sig en törn med ändrad struktur.

  EU kan vi ju klanka ner på av många skäl, de kanske har en finger med även här.

  Det är bra man tar mått och steg mot mer inkludering här. Men det jag saknar, är ett yxhugg i en struktur som skapar en marknad för polariserade effekter och rörelser. Urholkar individers förmåga att komma in i samhället och splittrar många miljöer i vårt avlånga land.

  De nya väggar vi har fått, där många är utmattad och inte klarar mer. Är för mig symtomen på en struktur som borde ändras. Kanske regleringar snarare än ekonomiska drivkrafter för att skapa inkludering i samhället. Då är jag ändå ingen doktor som kommer fram till denna diagnos.

  För de grupper i samhället som får bära hundhuvudet för avsaknad av inkludering i Socialförsäkringen. Så skulle jag önska en ändring här. Där mänskliga värderingar sättas på den teknokratiska funktion som strukturen kanske måste ha för att vara hållbar.

  Men en bra början i rätt riktning är det. Jag kanske önskar för mycket, men det hoppas jag inte.

 4. Peter

  Bra och på tiden att denna orättvisa åtgärdas. I den lagtext som reglerar sjukersättning står att den inkomstbaserade ersättningen skall spegla den försäkrades framtida och faktiska inkomstbortfall. Lagstiftarens intention var att ersättningen skulle utgöra cirka 65 procent av den tidigare arbetsinkomsten. Men idag blir reduktionen av inkomsten inte 35 procent utan cirka 42 procent eller drygt 1 200:- lägre efter skatt i månaden. Dagens system med olika skattesatser för ersättningen och inkomster står därmed helt i strid med lagstiftarens (de folkvaldas) intentioner och borde ha åtgärdats för länge sedan. Lycka till med budgetarbetet och stå på er…..!

 5. Jan Svensson

  Med låg sjukersättning, samt bostadstillägg med maxberäkning på en hyra på 5000 kronor kommer jag aldrig att ha möjlighet att bosätta mig i närheten av mina barn, som bor i Stockholmsområdet. Jag tvingas vara bosatt långt från Stockholm med de regler som nu gäller för bostadstillägg.

 6. Anders

  Bra förslag! Dock tycks man helt ha glömt de många arbetssökande som tvingas närvara på helt meningslösa sysselsättningsplaceringar. Dessa betalar fortfarande högre skatt. En följd av att moderaterna ideligen vill klumpa ihop alla lata ”bidragstagare” i debatten? Vissa grupper ”glöms bort”.

 7. Pål Limås

  Tack vänsterpartiet, nu kan jag kanske åter bjuda mina barn på middag