Vargjakt ger stam på bräcklig grund


Kammarrätten i Göteborg beslutade idag att överklagandeförbudet ska gälla. Trots att det saknas ett vetenskapligt underlag för hur många vargar som krävs för en livskraftig stam är det därmed öppet för licensjakt på varg. Grunden för denna ohållbara situation beror på att den borgerliga regeringen drev igenom en rovdjursförvaltning som riskerar vargens långsiktiga överlevnad.

–  Vi kan aldrig acceptera jakt på arter vars långsiktiga överlevnad inte är säkrad, säger Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Jens Holm. Det är hög tid att vi får en förvaltningsplan för våra stora rovdjur som lever upp till våra åtaganden om biologisk mångfald. 

– Jag förväntar mig nu att både regeringen och Naturvårdsverket kommer att värna dessa åtaganden. Nu vilar vargstammen på bräcklig grund.
– När vargen uppnått gynnsam bevarandestatus i framtiden är Vänsterpartiet öppet för att införa jakt utöver skyddsjakt, förutsatt att detta sker under reglerade former. Men för att nå dit krävs att stammen är tillräckligt stor och med genetiskt god status. Därför krävs åtgärder som stärker den genetiska variationen i stammen och som förbättrar ersättning och förebyggande åtgärder till dem som drabbas av angrepp på tamdjur, anser Jens Holm.

 

För mer information: 
Jens Holm, miljöpolitisk talesperson (V) 0708-250 889
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

 

8 kommentarer till “Vargjakt ger stam på bräcklig grund”

 1. Bo Lindberg fd vänsterpartiet Torsby

  Jaha nu har v:s främste flummare genom alla tider, vargvärnarnas vän nummer ett, återigen kommit till slutsatsen att vargstammen inte nått gynnsam bevaradestatus trots alla seriösa forskare som utrett detta. En majoritet av riskdagen har tagit beslut på att Sveriges vargstam skall minskas och att de områden som har belastats mest och som har flest vargar skall befrias från vissa revir. Holm och hans vänner i naturskyddsföreningen accepterar inte gällande demokratiska fattade beslut och inte hellre uppfattningar som genetiker i landet vidhåller. Jag kan få den uppfattningen att herr Holm inte kan acceptera någon forskare som går mot hans naiva ståndpunkt i ärendet. Holm kommer att leta upp någon forskare, även om han den skall letas upp i yttre Mongliet, bara uppfattning i saken stöder Holm och hans rovdjursromantiker åsikter. Jens och även partiet måste även i fortsättningen uppfattas som landsbyggds fientligt då de vill genom sin rovdjurspolitik ta död på den s.k gröna näringen. Det vore klädsamt om Jens eller någon annan företrädare inom partiet som har samma åsikt åkte till norra Värmland ,Dalarna eller Närke och propagerade för denna hållning . Det bör ske skyndsamt för nu är jägarna samt djurägarna samlade och då passar det bra att propagera för vänsterpartiets förlegade åsikt i frågan.
  Förhoppningsvis censurerar partiet inte detta som de gjorde med mitt förra inlägg

  • Mika Schroderus

   När blev svenska jägare så bedrövligt okunniga om sin natur och miljö? Herr Lindberg (och hans jaktkamrater) skulle må bra av att lyfta blicken från sagoböckerna om stora stygga vargen och jägarvärldens propagandapamfletter – jakttidningarna – så skulle han inte behöva framstå som en sådan byfåne i vargfrågan!
   Först och främst ska varje vargmotståndare (läs varghatare) ha en sak helt klart för sig – svenska folket har i opinionsundersökning efter opinionsundersökning uttalats sitt starka stöd för våra svenska vargar. Det handlar inte bara om att följa lagen och om att föra en sund, vetenskapligt baserad miljöpolitik – en massiv majoritet av svenska folket – i storstad, på landsbygd, och inte minst även i varglänen – vill värna vår svenska vargstam. Ni varghatare talar inte för vare sig svenska folket eller ens landsbygden, ni talar bara strunt! Ni är en pytteliten minoritet som lever i grava vanföreställningar – kalla det ideologisk och intellektuell inavel om du vill – för att ni vägrar acceptera fakta, antingen vägrar eller är oförmögna att anpassa er till er omvärld. I brist på intelligent ammunition i vargdebatten tvingas ni ladda bössan med blanka skott – som att berätta sagor om hur världen går under om vargen kommer till landsbygden, om hur ni för landsbygdens talan i dessa frågor när ni egentligen gör precis det motsatta och talar i egen sak.
   När det gäller storleken på vargstammen så behöver den enligt de flesta oberoende experter bestå av minst 700-1500 vargar. Personligen förespråkar jag som naturvetare en vargstam i storleksordningen 2000-3000 vargar för att minimera inavel och för att ”avdramatisera” skyddsjakt.
   Världen kommer gå under!? Folk på landsbygden måste flytta in i bunkrar under marken!? Barnen kommer bli uppätna!? Älgen kommer att dö ut!? Nonsens! Baltikum hyser på en yta motsvarande 40% av Sveriges 1500 vargar. Grekland och Spanien har båda minst 2000 vargar och lyckas ändå även hysa fårpopulationer på runt 8 respektive 15-20 miljoner får (att jämföra med Sveriges drygt 600.000 får). Dessutom visar forskningen tydligt att vargens påverkan på älgstammen är avsevärt mindre än förväntat eftersom de mest tar de svagaste djuren. Dessutom har vi gott om rådjur. Faktum är att mängden klövvilt skadar vår nationellt så viktiga skogsnäring. Vargen är alltså både en ekonomisk och miljömässig jackpott för Sverige och bevisligen ett väldigt harmlöst rovdjur om man bara skyddar sin boskap som man gör i andra länder.
   Sanningen är att jägarna, en liten minoritet på 6-7 % av befolkningen, inte vill släppa in vargen på sitt eget inpissade revir och dela med sig av vad de ser som sitt högst personliga köttförråd – älgen. För att rättfärdiga vargslakten berättar de sagor som de själva tydligen börjat tro på…

   • Bo Lindberg

    Det var ord och inga visor från en vargvän som förmodligen inte bor och lever med rovdjur
    Det är ju vi glesbygdsbor och jägarkåren som lyft blicken från sagoboken då vi sett verkligheten d.v.s. att djurlivet håller på tyna bort under trycket från rovdjuren. Bara för man insett att vargen är ett stort problem och bör hållas nere numerärt är man inte varghatare
    Värmlands vargar som består av 30 vargrevir och ca 200-300 individer. Varje revir dödar 125-150 älgar per år. Summan blir ca 4000 älgar per år som har ett rent köttvärde av ca 25-30 miljoner svenska kronor. Jägare från hela landet har i 30 år kommit till länet tack vare vår fina älgstam och konsumerat mycket pengar som gynnat glesbygden med arrende intäkter pengar till stuguthyrare mm. Dessa intäkter är numera borta. Förstår att det är detta du kallar jackpott. Rovdjursturismen i landet omsätter ca 2miloner kronor per år medan den gröna näringen omsätter många miljarder per år. Jackpott
    Du svamlar som alla andra balkongekologer att vargen tar de svagaste djuren men då måste ju alla älgar i varglänen bestå av svaga djur eftersom älgstammen är i kris. En normal älgstam består av ca 10 älgar per 1000 ha i vinterstam och nu har stora delar av länet en vinterstam på 1 -3 älgar per 1000 ha. Jackpott igen!
    Oberoende experter skriver du. Har du varit till yttre Mongoliet och funnit någon? Sanningen är att ledande svenska genetiker med Dag Lindgren i spetsen räknat ut att MVP är lika med 40 vargar och som säkerhet om någon naturkatastrof skulle inträffa räcker det med en vargstam på 100 individer.
    Gynnsam bevarande status som det så vackert heter är en politisk term och har nu av riksdagen beslutats i demokratisk ordning till en population på 270 individer i landet.
    Att människor i andra länder lever i symbios med stora vargstammar är ren nonsens för jag har träffat folk från Baltikum där de berättar att de dödar vargar så for de kommer åt. Frankrikes bönder genomför massprotester mot vargen och dess härjningar i fårbesättningarna. Spanien har stiftat en ny lag som ger bönder och jägare rätt att döda vargar när de kommer åt. Tysklands bönder protesterar. Många provinser i Ryssland har så stora problem att man flyttar från byar på grund av rädsla för vargen och skottpengar utbetalas vi dödande av en varg. Har bekanta som har vargen uppe på villatomten även under dagsljus och deras barn får inte leka ute. Jag anser att sådant bör vi inte tolerera utan vargstammen måste tas bort från
    Storleken på vargar varierar och det kan nämnas att Spaniens vargar är små bara lite större än en svensk räv ändå åstakomer de stor skada.
    Tycker du ska komma tillbaks när länet du själv bor i har 30 vargrevir så får vi höra vad du har för åsikt i saken
    Bo Lindberg

 2. Petra Modée

  Jag tänker inte diskutera sakfrågan då jag anser att det största problemet med den s.k. vargdebatten är att diskussionen förs på så låg nivå. Från bägge håll kommer överord, nedvärderande uttryck (som t.ex. varghatare eller vargkramare) och andra uttryck för härskartekniker.
  Mitt inlägg görs helt enkelt för att be de debatterande att höja nivån på debatten så att vi kan diskutera sakfrågan på ett rationellt plan.
  Då fungerar det inte att börja med att diskvalificera motståndaren eller förlöjliga hen. Snälla, jag skulle så gärna vilja se en saklig debatt i rovdjursfrågan. Klarar vi inte av det i partiet?
  Tack på förhand.
  Petra

  • Bo Lindberg

   Petra. Jag tror man måste ställa frågan: Skall människor som inte bor inom vargrevir eller är påverkade av vargens härjningar kunna bestämma över levnadsvillkoren för människorna i glesbyggden.

 3. lars-gunnar hultin

  Jag anser att bara skallha skyddsjakt, beslutad för den länstyrelse eller regionstyrelse som det gäller. Detta beslut borde inte heller gå att överklaga utan genomföras av proffesionella jägare under kontroll av personal från länstyrelse. mvh LG

 4. Håkan Smedja

  När Vänsterpartiet upplevs som ett lansbyggdovänligt parti. Måste vi fråga oss vad vi gör för fel. Jag ser inte att partiet har några brister i varken rovdjuspolitik eller lansbygdspolitik. Jens Holm uttalar sig bra i frågan om vargstammens bevarande. För det är ju ett bevarande av våra naturliga rovdjur rovdjuspolitik syftar till. Men vi behöver fortsatt har respekt för lansbyggdovänligt befolkning. Då är det viktigt att inte debattera med ett upptrissat tonläge. Jag vill inte kalla alla som vill jaga vara nu varghatare. Jag vill inte heller kalla de jägare som skutit vargar för djurplågare. För det är inte min definition på vad hat och djurplågeri är. Jag tycker vi ska möta politik med politik. Vi i V behöver nog också bättre tala om att regler för skyddsjakt bör ses över så att ”problemvargar” kan skutas. Mer bidrag till rovdjurstängsel och ersättningar för viltskador är ju sådant som ingår i Vänsterpartiets politik.

  • Bo Lindberg

   Ja det är ett bra första steg men du försöker ju själv försvara Jens Holms naiva ståndpunkt i frågan. För det första hur kan skyddsjakt hjälpa landsbygden att bli av med ett stort problem som vargen. Ska man skjuta en eller två individer i ett vargrevir som består av 4- 12-14 individer så har man inte löst problemen utan man har bara förlängt lidandet för människor som bor inom dessa områden. Året jakt var mening att man skulle tömma vissa revir men så blev inte fallet utan vargar blev kvar och problemen kommer att fortsätta. Om nu Värmland har 230 individer eller kanske 400 individer så löser man inte problemet med att ge skyddsjakt år några få vargar. Du och partiet förstår inte att man inte kan stängsla in hela län både med tanke på kostnaden och att allemansrätten som då kommer att sättas ur spe,l men det är kanske det bästa som kan hända oss på landsbygden. Du bor troligtvis inte i eller nära vargrevir för då hade du inte denna ståndpunkt. Vargen är ingen politisk fråga utan den skall betraktas som människor som bor och lever med problemet och människor som bor i periferin och som inte har någon empati för problemet utan ser vargen som något gullit som springer i skogar långt från folk. Värna vargen skriker många men vi måste börja värna älgen för den stammen är i verklig kris.