Sveriges vassaste klimatpolitik


Ulla Andersson

Till kongressen lägger partistyrelsen fram ett förslag till ekologiskt-ekonomiskt punktprogram. Arbetet med ekologisk ekonomi är ett av de mest omfattande programarbeten som Vänsterpartiet har genomfört. Här presenteras förslaget till program av Vänsterpartiets vice ordförande och ekonomisk-politiska talesperson, Ulla Andersson.

Alla seriösa partier har idag en miljöpolitik. Många har även skaffat sig en klimatpolitik. Men det föreslår inte längre. Vad som krävs idag är en strategi och konkreta politiska förslag som innebär att den nödvändiga klimatomställningen blir verklighet. Och en sådan strategi måste, med tanke på den stora utmaning vi står inför och den korta tid vi har på oss att möta den, vara en bredare politisk lösning för hur vi ska ställa om samhället.

Samhällsdebatten handlar inte längre om ifall klimatet verkligen förändras. Vi är också förbi den fas då det gick att ifrågasätta människans roll i klimatförändringarna. Nu handlar debatten om hur vi ska rädda klimatet. Hur vi ska åstadkomma de snabba och kraftiga utsläppsminskningar som krävs – löser marknaden detta eller behövs det politiska beslut? Idag måste vi kunna svara på frågor om huruvida vår samlade klimatpolitik är tillräckligt radikal för att rädda klimatet.

En framgångsrik klimatomställning måste vara rödgrön. Det innebär att bördorna av den behöver fördelas rättvist och att vi drar nytta av möjligheterna som den innebär för att bygga ett bättre och mer jämlikt Sverige. Ett samhälle som är hållbart såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. För att det ska ske måste den ekonomiska utvecklingen dra åt samma håll som de ekologiska och sociala behoven, istället för att den som idag undergräver dem.

Det är denna utmaning som Vänsterpartiet har tagit sig an. Arbetet med det ekologisk-ekonomiska programmet är ett av de mest omfattande programarbeten som Vänsterpartiet har genomfört. Ambitionen har varit att visa hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser. Med det arbete som har gjorts placerar sig Vänsterpartiet i centrum av en debatt som är avgörande både för samhällsutvecklingen och för en modern vänster. Tre års träget arbete har mynnat ut i det förslag till punktprogram som nu läggs på kongressens bord.

Den ekologiska och ekonomiska politik som partistyrelsen föreslår är mer långtgående än vad något annat parti i Sverige tidigare presenterat. Klimatomställningen som beskrivs i programmet skulle innebära genomgripande förändringar på många av samhällets områden. Med förslaget får Vänsterpartiet Sveriges vassaste klimatpolitik.

I punktprogrammet tar vi ställning för att Sverige ska nå målet om nollutsläpp av fossila växthusgaser redan år 2040. En sådan ambition måste matchas av konkreta politiska åtgärder som ser till att klimatomställningen blir verklighet. Vi behöver investera i förnybar energi, hållbara transporter och klimatsmarta bostäder. Fasa ut fossilberoendet och minska livsmedelsproduktionens miljöpåverkan. Använda AP-fonderna och offentligt ägda bolag, som till exempel Vattenfall, för att driva på omställningen till ett hållbart samhälle. Detta är bara några av de politiska initiativ som finns i det punktprogram som partistyrelsen nu lägger fram.

Marknadens osynliga hand löser inte klimat- och miljöproblemen. För att omställningen ska förverkligas behövs en bred och folklig rörelse, som driver på för politiska förändringar. Vänsterpartiet vill vara med och bygga den rörelsen. Vi lägger inte skulden för klimatförändringarna hos vanligt folk, utan är istället lyhörda inför den vardag som människor lever i. Vi vill förändra hur ekonomin fungerar och bygga bra strukturer på samhällsnivå som gör det enkelt att leva utsläppssnålt.

Förslaget till ett ekologiskt-ekonomiskt punktprogram kommer att bli vårens stora debatt i partiet. Jag ser fram emot en livlig och konstruktiv diskussion om huruvida förslagen är tillräckligt långtgående för att rädda klimatet, om programmet placerar de bördor som en sådan omställning innebär på rätt ställen och ifall de vinster i form av ett samhälle som är bättre att leva i kommer alla till del.

 

Ulla Andersson,
vice ordförande och ekonomisk-politisk talesperson