Vänsterpartiet stödjer satsning på kollektivtrafik


Vänsterpartiet har en omfattande politik kring att utveckla och satsa på kollektivtrafiken och stödjer därför det tillkännagivande som gjorts i trafikutskottet idag om att staten ska medverka till att antalet kollektivtrafikresor fördubblas.

– Stora delar kollektivtrafikbranschen har som redan idag som målsättning att fördubbla antalet resenärer mellan 2006 och 2020 och att på sikt uppnå en fördubbling av kollektivtrafikens resandeandel. Vi i Vänsterpartiet delar denna målsättning. Vi är därför mycket positiva till att utskottsmajoriteten framhåller vikten av att understödja kollektiv-trafikbranschens mål, säger Emma Wallrup, ledamot för Vänsterpartiet i trafikutskottet

Vänsterpartiet vill utöver detta också att regeringen ska ta fram tydliga delmål och konkreta åtgärder för hur fördubblingen av kollektivtrafikresor ska nås.

En kommentar till “Vänsterpartiet stödjer satsning på kollektivtrafik”

  1. Maria Völgyesi

    Inför klimattoppmötet i Paris: Ta upp den planerade förbifarten som skräckexempel på medveten miljöförstöring och miljörasism (Akalla, Hjulsta Kärrholmen) och rikta hela världens uppmärksamhet åt att fördöma den! Tack!