Vänsterpartiet gratulerar Syriza


Vänsterpartiet gratulerar det grekiska vänsterpartiet Syriza till ett fantastiskt valresultat. Efter att ha mer än tredubblat sitt röstetal från 2009 och blivit landets näst största parti så är Syriza det tydligaste exemplet på att grekerna säger nej till EU:s extrema åtstramningspolitik.

Jag instämmer med Syrizas partiledare Alexis Tsipras när han säger att det grekiska folket aldrig gavs möjligheten att uttala sig om den hittills förda åtstramningspolitiken. Den politiken har varit EU och IMF:s beslut. Detta val är det första där folket självt får säga sin mening. Det resulterade i ett tydligt nej till åtstramningspolitiken.

EU måste tänka om. Man kan inte svälta sig ut ur krisen. Det krävs investeringar och nya jobb för att få igång hjulen igen. Vänsterpartiet ger sitt fulla stöd till Syriza i deras strävan att skapa en majoritet för en politik för arbete och social rättvisa.

Aron Etzler, partisekreterare Vänsterpartiet

2 kommentarer till “Vänsterpartiet gratulerar Syriza”

  1. Anders Djerf

    Håller med. En fantastisk framgång för Syriza. – men om folkflertalet är på Syrizas sida när det gäller åtstramningspolitiken, varför har man inte då lyckats snickra ihop en regeringsduglig opposition? Två partier ytterligare har misslyckats och nu går man redan mot ett nyval. Att det skapas valtrötthet hos folket gynnar inte demokratin. Jag hoppas att dessa tätt återkommande val inte har den följden.

  2. daniel andersson

    Grattis till partiet som både vill ha Euron kvar samt vara kvar i EU!
    Varför inte gratulera kommunistpartiet i stället som bedrivit en riktig kamp istället bla med det revolutionära facket PAME. r det för att de har che guevara flaggor i demostrationståget något som Jonas Sjöstedt förfasas över. sluta vara så sossiga!