Vänsterpartiet föreslår billigare tandvård


Vänsterpartiet föreslår att tandvården ska subventioneras med 50 procent från första kronan stället för dagens system där högkostnadsskyddet träder in först när kostnaden överstiger 3000 kronor. Det innebär att ett tandläkarbesök som idag går på 2000 kronor kommer att kosta patienten 1000 kronor istället för 1 850 kronor med nuvarande system. Reformen är ett första steg mot att tandvården ska ingå i det allmänna högkostnadsskyddet och innehåller också förslag om att patienter upp till 23 år ska ha rätt till tandvård mot samma patientavgift som gäller vid vanliga läkarbesök.

 

­- Tandhälsan har blivit en klassfråga och de förändringar som har genomförts de senaste åren gynnar främst de som har bra tänder och god ekonomi. Med våra förslag skulle fler ha råd att söka tandvård och få behandling. Det är en rättvisefråga, säger Jonas Sjöstedt, partiordförande för Vänsterpartiet.

 

Regeringen har misslyckats med att göra tandvården billigare och mer tillgänglig. Att högkostnadsskyddet träder in först vid 3 000 kronor drabbar låginkomsttagare som sjukskrivna, arbetslösa, förtidspensionärer och många äldre. Enligt Tjänstetandläkarna har kostnaderna för tandvård ökat för drygt 90 procent av patienterna sedan dagens tandvårdsstöd infördes. Tre fjärdedelar av befolkningen får betala sin tandvård från första till sista kronan, enligt Riksrevisionen.

 

Vänsterpartiets förslag består av flera delar som skulle skapa en mer jämlik tandvård och förbättra tandhälsan, och stärka den förebyggande tandvården.

 

Utöver satsningen som innebär att tandvården subventioneras med 50 procent från första kronan, föreslår Vänsterpartiet rätt till tandvård för samma patientavgift som inom den övriga hälso- och sjukvården för patienter upp till 23 år. Den förebyggande tandvården i skolorna ska stärkas, särskilt i områden där behoven är som störst. Äldres tandhälsa ska förbättras bland annat med regelbundna munhälsosamtal med tandläkare eller tandhygienist. Folktandvården ska ha samma ansvar för äldres tandvård som för barn och ungdomar. Vänsterpartiet kräver också att det tas fram nationella riktlinjer som säkerställer att papperslösa flyktingar har tillgång till tandvård överallt i landet.

 

– Vårt mål är att likställa tandvården med all annan hälso- och sjukvård. Detta är ett steg på vägen och skulle både förebygga och åtgärda tandhälsoproblem hos stora grupper som idag inte söker tandvård, säger Jonas Sjöstedt.

 

Kostnaderna för tandvårdsreformen är finansierad i Vänsterpartiets budgetmotion och beräknas kosta cirka 2 miljarder mer än regeringens satsningar år ett och sedan omkring 1,5 miljarder de följande två åren.

 

Vänsterpartiets förslag i korthet:

 

 • All tandvård subventioneras med 50 procent från krona 1. Med Vänsterpartiets reform blir Allmänna Tandvårdsbidraget (ATB) överflödigt och förvinner.
 • Rätt till tandvård inom hälso- och sjukvårdsavgiften för ungdomar upp till 23 år
 • Nationella riktlinjer för hur samarbetet mellan skola och folktandvård ska kunna öka. Mer rättvis fördelning av befintliga ekonomiska resurser i syfte att minska skillnaderna i tandhälsa i olika geografiska områden. Ökade resurser till kliniker med störst behov. Landstingen ska stimuleras att införa kariespreventionsprogram.
 • Alla pensionärer ska erbjudas information om hur åldrandet påverkar munhälsan och sambandet mellan allmän hälsa och munhälsa. Ökade möjligheter till munhälsosamtal med tandläkare eller tandhygienist. Alla kommuner ska utse samordningsansvariga med kompetens inom tand- och sjukvård, med syftet att samordna tand- och sjukvårdens insatser och sprida kunskap till vård- och omsorgspersonal. Nationella riktlinjer ska upprättas för hur samarbetet mellan Folktandvården och äldreomsorgen ska se ut. Folktandvården ska ha ansvar för tandvård till äldre på samma sätt som för barn och ungdomar. Lagen om valfrihet ska inte få något utrymme inom tandvården för äldre och yngre patienter.
 • Tydliga gemensamma riktlinjer utformas som försäkrar att papperslösa flyktingar som vistas i Sverige har tillgång till tandvård på jämställda villkor

 

Jämförelse:

Dagens system                                                                         

Tandvård för 2 000 kronor                                                          
– 150 kronor (Allmänna tandvårdsbidraget, ATB)

= betala 1850  kronor själv


Vänsterpartiets system 

Tandvård för 2 000 kronor

= betala 1000 kronor själv

 

Dagens system

Tandvård för 5 000 kronor

3 000 själv (högkostnadsskydd)
– 150 kronor (Allmänna tandvårdsbidraget, ATB)
+ 1000 kronor (av det resterande)

= 3 850 kronor själv  

 

Vänsterpartiets system

Tandvård för 5 000 kronor

= 2 500 själv                                                              

 

 

8 kommentarer till “Vänsterpartiet föreslår billigare tandvård”

 1. Sergio Diaz

  Kan ni klargöra vad händer med behandlingar som går över 15.000 kr , idag ges 85% i subventionering efter 15000:-

 2. Marie Antman

  Det är oförändrat, det vill säga subventionen ska vara 85 procent även i fortsättningen.
  Vänsterpartiet

 3. Ahmad El-Aaraj

  Kommer då alla behandlingar att ingå i subventionering oavsett omfattning & typ t.ex. kirurgi, Implantat, protetik..?

 4. Ylva Kallin

  Vad menar vänsterpartiet med att lagen om valfrihet skall inte få ngt utrymme inom tandvården för äldre och yngre patienter?
  Har nyligen varit hos distriktstandläkaren och det var dyrt och hans åtgärdsförslag skulle gå på bortåt 10000kr inkl tandhygienist och bettskena vilket jag inte har råd med.
  Om jag som pensionär får en billigare och bättre tandvård inom det privata är väl det min rätt att välja eller är det endast de som har pengar som skall ha rätt att välja?

 5. Pål limås

  Äntligen!,, ett förslag med stakt stö bland oss långtidssjukskrivna och bland vanliga löntagare

 6. Marie Antman

  Hej Ahmad,
  Ja, samma behandlingar som i dag omfattas av högkostnadsskyddet ska ingå. Det kommer även, precis som idag, att vara ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som en del av sjukdomsbehandlingen. Det prövas individuellt av landstinget./Vänsterpartiet

 7. marant

  Hej Ylva,
  Lagen om valfrihet (LOV) innebär att det är fritt fram för privata utförare att etablera sig. Förbyggande arbete måste genomföras systematiskt och görs bäst via en offentligt utförd folktandvård som inte upphandlas och byter utförare med jämna mellanrum eller splittras då LOV införs. Vänsterpartiet inte vill se någon privatisering av tandvården när det rör dessa grupper där behoven av en långsiktighet och samarbete med olika delar av kommunerna är så mycket större än bland andra grupper. Lagen om valfrihet bör inte få något utrymme inom tandvården för äldre och yngre. Men det kommer givetvis vara möjligt även för äldre, som vill, att också i fortsättningen gå till de privattandläkare som är verksamma inom den ordinarie tandvården./Vänsterpartiet

 8. Tandteknikern

  Hej

  Tycker ni att Tandläkare ska få subventioner samtidigt som de skickar sin protetik till Kina för att spara ännu mer pengar utan att patienten ens vet om det? Är det inte meningen att subventioner ska gynna patienten och inte tandläkaren enbart? Ni skapar arbete åt tandläkarna men de väljer att tjäna ännu mer på den billigare Kinaimporten istället. Om de nu utnyttjar den billiga importen kan de sänka priset så behövs inte några skattepengar till någon reform.
  Föreslår en tydlig markering angående subventionerad tandvård så att inte girigheten tar över. Svensk tandvård, svenska skattepengar, svensk tandteknik!
  Ta gärna kontakt med Sveriges Tandteknikerförund så får ni all hjälp och info ni behöver för att ta fram en bra tandvårdsreform.