500 deltagare, 30 seminarier, 2 dagar
500 deltagare, 30 seminarier, 2 dagar

ABF PLAY SÄNDER LIVE

Seminarier

Under lördagen och söndagen sänder ABF Play vissa av Vänsterdagarnas seminarier live.

Klicka på spelaren ovan texten eller följ länken nedan. Programmet för sändningarna hittar ni till höger. --->

Gå till ABF Plays livesändning

LIVESÄNDNINGAR PROGRAM

LÖRDAG 12 OKTOBER

Den svenska skolans nya geografi - 09.00-10.30
Det fria skolvalet, etablerandet av friskolor och förändringar av hur skolans resurser fördelas har inneburit stora förändringar av det svenska skolsystemet. Flera rapporter visar på negativa konsekvenser, som sämre skolresultat och en utveckling som leder bort från skolans mål om likvärdig utbildning för alla elever. Bo Malmberg, professor vid Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, står bakom en forskarrapport som visar att privilegierade grupper väljer bort skolor med hög andel elever från underprivilegierade grupper.

Den nya fattigdomen - 11.00-12.30
Fattigdomen i Sverige ökar. Fler är arbetslösa, med allt sämre ersättningar. Lönerna hålls tillbaka också för många som har jobb när arbetslösheten ger arbetsgivarna rea på arbetskraften. Hur mår människorna med den här arbetsmarknaden? Hur ser den nya fattigdomen ut?

I panelen: Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Rickard Stenberg, Verdandi och Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet. Moderator: Karin Rågsjö.

Feministisk offensiv - 15.00-16.30
För drygt tio år sedan kallade sig alla ledande politiker för feminister. Nu är feminismen tillbakapressad i samhällsdebatten. För att vända den negativa trenden har Vänsterpartiet dragit igång en feministisk offensiv för att sätta de feministiska frågorna på dagordningen både inom och utanför Vänsterpartiet. Ida Legnemark och Martina Nilsson från partistyrelsen berättar hur det ska gå till, vilka frågor som ska lyftas och vad som kan göras ute i partiföreningarna.

SÖNDAG 13 OKTOBER

En välfärd fri från kommersiella intressen - 09.00-10.30
Vänsterpartiet har tydligast profilerat sig som det parti som motsätter sig att det tas ut vinster från skattefinansierad välfärd. Partiledare Jonas Sjöstedt går igenom partiets strategi, argumentation och förslag för att avkommersialisera och utveckla välfärden. Både genom förslag till ny lagstiftning, och genom att visa på lokalt arbete som genomförs i vänsterstyrda kommuner redan idag.

Nina Björk - 11.00-12.30
Nina Björk har ända sedan debuten med boken »Under det rosa täcket« 1996 varit en av Sveriges mest profilerade feministiska tänkare. Vi är glada att kunna presentera henne på Vänsterdagarna i Malmö med ett spännande föredrag om hur vi kan arbeta för att sätta feminismen högst på den politiska agendan. Svaret på många av vänsterns frågor kring rättvisa och jämlikhet handlar om kvinnors rättigheter. Samtidigt lever vi i en tid då kvinnors rättigheter runt om i världen ifrågasätts i växande utsträckning.

När vänstern regerar - 13.30-15.00
Vänsterpartiet sitter med i majoritet i 29 % av landets kommuner och i nära hälften av landets landsting och regioner. Gör det någon skillnad? På vilket sätt? I Fagersta har Vänsterpartiet styrt med egen majoritet under tre mandatperioder och har enligt Sveriges Kommuner och Landsting den mest välskötta ekonomin. I Malmö och Umeå är Vänsterpartiet med i majoritetsstyret och har genomfört förskola på obekväm arbetstid och satsningar mot ungdomsarbetslöshet. Medverkande: kommunalråden Stig Henriksson, Fagersta, Hanna Thomé, Malmö och Tamara Spiric, Umeå.

Träffa Jonas Sjöstedt på Malmö C

Träffa Jonas Sjöstedt på Malmö C

Västerpartiets partiledare Jonas Sjöstedt kommer till Malmö Centralstation fredag 11 oktober.
Under helgen ordnar Vänsterpartiet en stor konferens där 800 vänsterpartister från hela landet samlas för samtal, seminarier och diskussioner. I samband med "Vänsterdagarna" som konferensen heter har Vänsterpartiet en monter på Malmö C där man kommer att kunna träffa vänsterpartister. Där kommer man bland annat att dela ut tidningen "Vänstern i Malmö" som beskriver vilka förändringar som sker när vänstern är med och styr.

Jonas Sjöstedt kommer till monter kl 15.30.
Välkommen till Malmö Centralstation!

Vänstern festar mot högerpolitik

Vänsterfesten

Lördagen den 12 oktober arrangeras den stora Vänsterfesten på Moriska Paviljongen i Malmö.
Vänsterfesten är en del av det större arrangemanget Vänsterdagarna (12-13 oktober), då drygt 800 vänsterpartister från hela landet kommer till Malmö för att prata politik och valstrategi. Festen på lördagkvällen är dock öppen för alla som i eller tillsammans med Vänsterpartiet vill kämpa för en ny politisk styrning och ett nytt samhälle.

Dörrarna till Moriskan öppnas klockan 19. Inträde är 100 kronor från klockan 23, varav 60 kronor går till fristadsfonden och arbetet för flyktingars rätt till asyl.

Under kvällen uppträder: Tjo va det viftar (lyssna), Behrang Miri (lyssna), Systraskap (lyssna), Majken Tajken (lyssna), Vreden podcast, Dotterbolaget Malmö, Kristian Svensson (lyssna), Åsa Bällsten. Kvällens konferencier är Felicia Bromée.

Festen arrangeras i samarbete med Vänsterpartiet, ABF och Moriska paviljongen.
Facebook: https://www.facebook.com/events/214460868720282/

Vänsterdagarna 2013

Denna helgen den 12-13 oktober samlas 800 vänsterpartister på Malmö Högskola för att prata politik och valstrategi.
Under de två dagarna kommer 40 seminarier arrangeras och det kommer att märkas att Vänsterpartiet är i Malmö. På Malmö Centralstation möter man Vänsterpartiet under lördag och söndag. Där kommer man att kunna få ett ex av tidningen "Vänstern i Malmö" och kunna träffa partiledaren Jonas Sjöstedt. På lördag kväll ordnas Vänsterfesten som är öppen för alla Malmöbor. En sprakande fest med liveuppträdanden, DJ:s, mingel och mycket mer.

Vänstern förändrar!

I samband med att 800 vänsterpartister samlas i Malmö har vi tagit fram en tidning som beskriver vad som händer när Vänstern sitter vid makten.
I Malmö har det inneburit högre lön till underbetalda kvinnoyrken, en storsatsning på förskola och en jämställdhetssatsning som heter duga. Läs mer om hur Vänsterpartiet är med och förändrar, i Malmö och på andra ställen runt om i landet. Tidningen kan du läsa här.

http://malmo.vansterpartiet.se/files/2013/10/Tabloid_Vansterdagarna_2013.pdf

Vänsterdagarna är en succé

Malmö högskola

När anmälningstiden gick ut den 12 september hade 740 vänsterpartister anmält sig.
Om man till det lägger ett hundratal vänsterpartistiska funktionärer och föreläsare så är det ett faktum att Vänsterdagarna i Malmö 12-13 oktober kommer att bli det största interna partiarrangemanget på många år. Med trettiofem högintressanta seminarier, peppande tal av Jonas Sjöstedt samt höstens röjigaste fest kommer Vänsterdagarna att bli en vitamininjektion för hela partiet.

Vi ses i Malmö!

Till start

Seminarier

Seminarier

Praktisk information

Malmö karta

Nätverksträffar och aktiviteter 11/10

Ntverkstrff

Instagram