Statligt topplån kan lösa bostadsbristen


Bostadsbristen är ett samhällsproblem som kräver lösningar som möter de stora behov av byggande som vi har idag.
– Vi vill se en bostadspolitik som är inriktad på att unga människor ska kunna flytta hemifrån när de vill, där boendekostnaderna passar vanliga plånböcker och där våra orter inte delas upp i fattiga och rika områden, säger Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Det politiska ansvarstagandet för att bygga hem åt alla har sviktat de senaste åren. Marknaden har inte kommit närheten av att kunna bygga för vanliga löntagare, utan ägnat sig åt att bygga för höginkomsttagare.

Efterfrågan på hyresrätt med överkomliga hyror har ökat markant de senaste åren. Vänsterpartiet presenterar därför idag en modell för ett kraftigt ökat byggande av hyresrätter. Det skulle möjliggöra 50 000 nya hyresrätter per år.

Enligt förslaget staten ska ta över delar av risken för hyresrättens finansiering genom att erbjuda topplån som ersätter större delen av det egna kapitalet. Med statligt utfärdat topplån på 25 procent av investeringen återstår 5 proceng för investeraren att skjuta till. Resterande 70 procent ska som idag finansieras av banksektorn.

Eftersom bostadsbehovet är så stort idag kommer riskvilligt kapital att bilda flaskhals och hålla tillbaka nyproduktionen. När det som idag är den privata eller allmännyttiga investeraren som ska tillhandahålla det egna kapitalet för investeringen sätts en begränsning på antalet hyresrätter som kan byggas. Finansieringsvillkoren för hyresrätten är dessutom missgynnad i förhållande till andra upplåtelseformer.

– För att pressa ner hushållens skuldsättning, utjämna de finansiella orättvisorna och få fram stora volymer av bostäder krävs därför att staten går in med gynnsamma lån. Dagens låga ränteläge innebär en historisk möjlighet att stimulera nyproduktion av bostäder. Det är en chans vi inte har råd att försumma, säger Nooshi Dadgostar.

Läs även nyhetsartikel i Dagens Nyheter

5 kommentarer till “Statligt topplån kan lösa bostadsbristen”

 1. Anders

  Hej,
  Bra start, men jag tycker inte att detta förslag räcker. Det ni pekar på kommer bara att öka de privata vinsterna inom bostadssektorn. Låt istället Vänsterpartiet driva den enda humana linjen – att staten tar ansvar för att bygga nya bostäder. Låt oss organisera oss och visa de privata aktörerna att vi kan under offentliga sektorns ledning bygga både bättre och mer miljömässigt hållbara bostäder på ett sätt som både säkrar arbetsmiljön och ger bra löner till arbetarna! Dessutom kan vi därmed också säkerställa att de mest attraktiva platserna byggs på ett så effektivt sätt som möjligt – utan att pengarna hamnar i byggherrarnas (för det är ju alltid män) fickor i skatteparadis! Dessutom förstår jag inte varför vi ska ge mer pengar till de välgödda bankdirektörerna… Med effektivt byggande på effektivt utnyttjad mark kommer vi kunna erbjuda de bästa och lägsta hyrorna till alla nyanlända i Sverige och till alla unga som hittills inte kunnat skaffa sig ett eget boende. Med staten som en aktiv spelare på byggmarknaden kommer även bostadsbyggandet skjuta i höjden och vi kommer se tillbaka till tiden när vi trodde att vi var hopplöst efter med ett leende på läpparna. Ta tag i detta nu, VP! Skapa hundratusentals miljövänliga bostäder, få ut folk i arbete, öka skatteintaget och gör Sverige bra igen!

 2. Stig Tegle

  Förslaget är bra men brister genom att inte kräva tak för hyresnivåerna i de lånesubventionerade nya lägenheterna. Utan sådant tak hamnar subventionen rakt ner i byggarens ficka.

 3. Martin

  Anders: För oss är det viktigt att bostadspolitiken förverkligas på lokal nivå av lokala aktörer. Det är kommunen som har bostadsförsörjningsansvaret och som genom sitt allmännyttiga bostadsbolag och planmonopolet ska se till att invånarna har någonstans att bo. Så är det nu, och så har det varit sedan efterkrigstiden. Vad vi vill åstadkomma med det här förslaget är att bättra på finansieringen för både allmännyttiga och privata bostadsföretag. Det kommer, om vi får rätt, att göra att fler hyresrätter byggs, vilket vi tror är det som behövs. Vi ställer krav på att det ska finnas en förhandlingsordning med hyresgästerna, vilket garanterar att hyran förhandlas kollektivt. Det tillsammans med ett kraftigt ökat utbud kommer att kunna hålla nere hyresnivåerna på sikt, och därmed se till att vinstnivåerna inte skjuter iväg.

  Din kommentar angående bankdirektörerna hänger jag inte riktigt med på. Förslaget går ut på att staten lånar pengar som man sedan lånar ut direkt till bostadsföretag som vill bygga. Sedan går företaget till banken för att låna resten, vilket alltså sker redan idag.

 4. Martin

  Stig: Vi vill bygga ett långsiktigt system som kan hålla under en lång tid. I Sverige har vi ett partssystem på hyresmarknaden som vi värnar, och därför vill vi undvika statligt reglerade hyror. Vi ställer krav på förhandlingsordning för att få lånet, vilket innebär att hyran ska förhandlas kollektivt. Det ökade utbudet av hyresrätter kommer att dämpa bostadsbristen och stärka hyresgästkollektivet i sina förhandlingar.

 5. svein Blikfeldt

  Förslaget är bra, men behöver kompletteras med viss styrning. T.ex. vad för typ av lägenheter, krav på utformning beträffande miljö och energi. För några år sedan gjorde SABO en tävling för att få ner byggkostnaden för bostäder. För vi har att göra med höga byggkostnader, något element får inn för att sänka kostnaderna. Det finns ju de som inte vill bygga i syfte att driva upp priset på lägenheten. Även vilken begränsningar som i övrigt får finnas. Talar ju om vi ska ha få lägenheter med guldhantag eller en viss kvantitet med någon form av lägsta standard.

  Även förvaltning och drift av lägenheten är viktig att se över hur man kan stimulera hyresvärden till att upplåta lägenheten i önskad upplåtelseform. Kanske kan ränteavdrag ges där och tas bort för annan upplåtelseform.

  Men jag tycker det är bra man tar initiativ här.