SKL ställer sig bakom vinstbegränsningen


Som allra sista och allra tyngsta remissinstans svarar idag SKL, Sveriges kommuner och landsting, att de ställer sig bakom vinstbegränsningen i Ilmar Reepalus Välfärdsutredning.
– Det är mycket glädjande att SKL går på Vänsterpartiets linje och tydligt och klart markerar att vinstjakten måste bort ur välfärden om vi ska kunna garantera god och likvärdig vård, skola och omsorg för alla, säger Emil Broberg (V), tredje vice ordförande i SKL:s styrelse.

Som arbetsgivare för mer än en miljon människor i kommuner, landsting och regioner är SKL:s remissvar på Välfärdsutredningen av avgörande betydelse. SKL:s ansvarsområden sammanfaller med Välfärdsutredningens uppdrag: skolan, äldreomsorgen, hälso- och sjukvård. HVB-hem och all verksamhet inom socialtjänsten som bedrivs i privat regi. SKL har även funnits med i utredningens expertgrupp.
– Att SKL ställer sig bakom vinstbegränsningen visar tydligt hur SKL ser vikten av att alla våra gemensamma skattepengar går till det som de är avsedda för. Detta kommer skapa betydligt bättre förutsättningar för att kunna garantera en gemensam välfärd för alla i framtiden, säger Emil Broberg.

För mer information:
Emil Broberg, gruppledare för vänstern i SKL
070-6228707

Vänsterpartiets presstjänst:
0706-20 00 64

En kommentar till “SKL ställer sig bakom vinstbegränsningen”

  1. Lisbeth B Åkerman

    Jag blir så glad över att SKL tar en klok och ansvarsfull ställning för medborgarna och inte låter allas våra intjänade skattemedel gå ner i storfinansens fickor! Människors utbrändhet som till stor del beror på otrygghet och allt växande känslor av inte räcka till för det mest banala som barnens utveckling och välbefinnande, den egna hälsan utan bränner ut sig, relationer går förlorade, ja, listan på utsatthet kan göras hur lång som helst i vårt samhälle som lider av en ökande ohälsa och människors oförmåga att påverka sin situation. Med ett samhälle som erbjöd sina invånare ett skyddsnät som träder in och som styrs av basala behov och inte av några välbeställdas förmåga att sko sig på andras bekostnad. Vårt samhälle har drabbats av ett svårt sjukdomstillstånd som kräver en radikal förändring där våra folkvalda får tillbaka sin förmåga att fullgöra sitt uppdrag, inte som nu lämnad allt åt vargars och hyenors själviska roffande åt sig i ett samhälle på väg mot sin undergång.