SDs maktspel drabbar pensionärerna


press jonas prioriteringar3

Jonas Sjöstedt om det uppkomna läget efter beskedet att SD tänker rösta på alliansens budget.

– SD röstar mot fler anställda i äldreomsorgen och mot sänkt skatt för pensionärer. De röstar för att arbetslösa inte ska få någon anständig a-kassa och för att den som blir sjuk ska ha hotet om utförsäkring hängande över sig. Men för SD kommer maktspelet först, säger Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.

– Vänsterpartiet är det oppositionsparti som har tagit ansvar. Vi har kompromissat och förhandlat fram en budget med regeringen som vi är beredda att genomföra. Men de borgerliga partierna för nu tillsammans med SD ut Sverige i en stor osäkerhet. Här finns en rad frågor som de borgerliga partierna borde svara på. Har de ett regeringsalternativ? Vem är i så fall deras statsministerkandidat? Vill de ha ett nyval? Väljarna förtjänar att få veta nu.

9 kommentarer till “SDs maktspel drabbar pensionärerna”

 1. Vincent Andersson

  SD är mot alla människors lika värde. Föreslår grundlagsändring för rösträtt till
  riksdagen åt alla vuxna invandrare, utländska
  medborgare på samma grund och tidsregler. som rösträtten i kommunala val. Deras röster
  är nödvändiga för att lösa alla problem som
  segregeringen har medfört. Den grå sektorn
  där människor utnyttjas måste också bort.
  Problemen finns i alla länder och den här typen av diskriminering är tyvärr legio.
  Medborgarskapet borde så småningom
  ersättas av att alla vuxna i alla länder får lika
  rättigheter i det land de lever i.

  • kenneth

   Visst finns problemet i alla länder. Vi behöver nå in i själen på de som tror på SD, med insikten att med solidaritet får man också mycket tillbaka, förutom den sköna känslan att nå medmänniskor, inte motmänniskor.

  • Martin

   Jodå, de hade åtminstone det tidigare. Jag hoppas dock att många av de missnöjesväljare som valde dom byter parti då de nu visat sina rätta färger, d v s att allt är till salu så länge de får färre invandrare i Sverige.

 2. Uno

  Att inte SD’s partitillstånd dras in är obegripligt då de i deras principprogram öppet går emot Sveriges grundlag mot dikriminering eftersom de vill begränsa invandringen specifikt från muslimska länder. Ingen har mod nog att trotsa SD och kasta ut dom från maktens salar. Jag hoppas på V. Att man tar alla chanser man kan att mota Adolf i grind. Förhör att SD beter mot grundlagen. Lagen om människors för till lika behandling oavsett nationalitet, kultur, etnicitet eller RELIGION. Gör något, Sveriges enda handlingskraftiga parti.

 3. christer magnusson

  Hej allesammen, är det inte så att en extrem fraktion inom Sd har manövrerat ut Jimmy Åkesson och själva tagit makten?
  Christer M

 4. Robin

  Var väl också så att SD sa nej till höjd skatt på arbete, kilometerskatt för åkerinäringen..

 5. Invandrare från Mellanöstern

  Attackerna mot SD utan goda argumenteringar gynner SD. Det finns många problem och frågor i svensk flyktingpolitik som behöver diskuteras i lugn och ro!

 6. marant

  Människor flyr i detta nu från slakthus runt om i världen och vi behöver se till att de som behöver skydd undan krig och förföljelse också får det. Det finns inget tak för hur många som ska få komma – anses man uppfylla kraven för asyl, ska man också få det. Mänskliga rättigheter kan ju inte sägas ta slut efter en viss tid, eller efter att en viss mängd asylsökande beviljats uppehållstillstånd, och att människor som flyr efter det får skylla sig själva. Det faller på sin egen orimlighet.

  De senaste månadernas samhällsdebatt har ställt människor mot varandra. Detta kan Vänsterpartiet aldrig ställa upp på. Det handlar inte om att pensionären får mindre pengar om Sverige tar emot fler asylsökanden. Det fungerar inte så. Det handlar om hur vi fördelar de resurser som finns. Det faktiska problemet är de gigantiska skattesänkningar i storleksordningen 140 miljarder, som de borgerliga partierna genomfört under deras år vid regeringsmakten. En skattesänkarpolitik sliter sönder landet, inte en human asyl- och migrationspolitik.
  /Vänsterpartiet