Satsning på kollektivtrafik i landsbygd


Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen fått igenom en satsning för att förbättra kollektivtrafiken på landsbygden. 200 miljoner satsas 2016, 210 miljoner 2017-2018 och 230 miljoner 2019.

– För Vänsterpartiet är det viktigt att vardagen fungerar för alla. Det här är ett steg i en långsiktig satsning för att förbättra villkoren och utveckla servicen på landsbygden, som vi är mycket glada att ha fått igenom i budgetförhandlingarna, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. 

Eftersom behoven kan se väldigt olika ut i olika delar av Sverige ska Trafikverket samråda med länen om vad som kan uppnås i respektive län och därefter föreslå regeringen hur medlen bäst används. Ett exempel kan vara förbättringar av järnvägar på landsbygden. Det kan även handla om investeringar som ökar bussresandet.
Under 2016-2017 ska även Statens väg- och transportforskningsinstitut genomföra en studie om hur man kan öka viljan och möjligheten att använda kollektivtrafik på landsbygden.
– Idag är människor som bor på landsbygden ofta hänvisade till att ta bilen eftersom kollektivtrafiken inte är tillräckligt utbyggd. Det vill vi ändra på. Vi vill förbättra möjligheterna för människor på landsbygden att välja kollektivt resande. Det bidrar till att både stärka landsbygden och minska utsläppen, säger Ulla Andersson

För mer information

Ulla Andersson, pressekreterare Karl Lindberg
072-576 56 57

Vänsterpartiets presstjänst:
070-620 00 64

2 kommentarer till “Satsning på kollektivtrafik i landsbygd”

 1. Kurt Nyström

  Hej
  Ett mycket bra förslag.
  I min landsbygd finns ingen kollektivtrafik. Däremot finns möjlighet att beställa kompletteringstrafik. Det fungerar enligt följande:
  Man beställer dagen inan resa. för våran del gäller tisdagar man hämta med taxi som samordnar med flera resanden. Man kommer till Tätorten kl 10.00 för att utföra sina ärenden. Man hämtas vid resecentrum kl 13.00. tiderna är inte förhandlingsbara.
  Ponera att en resande besöket läkare eller sjukhus tandläkare mm tiden drar ut och man är inte klar kl 13.00. Då får jag bekosta hemresan själv.
  Mer flexibelt system borde kunna användas, och framför allt alla dagar i veckan samt flera tider så förvärvsarbetnde landsbygdsbor kan utnyttja möjligheten.
  Bara en synpunkt från Lundaskog, Nyköpings kommun
  Kurt Nyström
  ordf.
  Lundaskogs byalag

 2. Katarina Raneborn

  Satsningar på kollektivtrafik är en viktig fråga för många mindre kommuner med mycket landsbygd. Om jag har förstått förslaget rätt så innebär denna satsning endast infrastrukturåtgärder. Om det är så så är det olyckligt. Det som behövs är satsningar på själva trafiken! Det är mycket kostsamt att bygga järnväg och vägarna är ofta allt för små för att kunna köra stora bussar på. Jag skulle vilja se att satsningar kan göras på anropsstyrd närtrafik som kan nå alla som bor på landsbygden där man samordnar resorna med färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar. På så sätt får man en utökad service på landsbygden till störst samhällsnytta, som också leder till ett bättre miljötänk.