Resursbanken arkiv

Välkommen till resursbanken. Här samlar vi organisatoriska handledningar, kampanjtips, motioner, interpellationer, argument, fakta och annat som medlemmar av Vänsterpartiet har nytta av. Skicka gärna in eget material till [email protected]

Ledsagning

Riktlinjer för ledsagning vid kongresser och Vänsterdagarna. Publicerad i december 2017. ”Ledsagning innebär hjälp att förflytta sig till och från… …järnvägsstation och kongress/konferensanläggning …hotell och kongress/konferensanläggning …talarstol …seminarie/föreläsningssalar …lunch/middag som ingår i evenemanget …toalettbesök” Ladda ner Ledsagning (pdf) Ladda ner…

Handledning: Ett lyssnande arbetssätt

Nu drar partiledarens turné igång – ett arbete som ska lägga grunden för Vänsterpartiets valrörelse. Turnén kommer från och med oktober att besöka vissa orter under hösten och vintern. Jonas Sjöstedt kommer att besöka arbetsplatser och hålla stora möten som…

Vad är en kongress?

Det här är en kort text om kongressen 2018, som länkar till några användbara dokument. Den 9-11 februari 2018 håller Vänsterpartiet kongress i Karlstad. 225 valda ombud från hela landet ska diskutera och besluta om den valplattform som ska vägleda…

Att skriva en kongressmotion

Den här texten riktar sig till dig som funderar på att skriva en motion till Vänsterpartiets kongress 2018. Läs den gärna även om du skrivit motioner förut! Ladda ner Att skriva en kongressmotion (word) Ladda ner Att skriva en kongressmotion…

Beslut om motioner på kongressen 2016

Det här är en sammanställning av motioner, motionssvar och beslut om det på kongressen 2016. (Vi kommer ta fram nya filer över motionssvaren, där de förslag till motionssvar kongressen inte biföll finns markerade särskilt. Just nu finns de besluten bara…

Att sitta i kommunfullmäktige

Vänsterpartiet Botkyrka har tagit fram den här handledningen om att sitta i kommunfullmäktige. Handledningen riktar sig till den som funderar på att kandidera i valet 2018 eller som bara är nyfiken på hur fullmäktige fungerar. Den är enkel att anpassa…

Mötesmaterial Jonas Sjöstedt

Här hittar ni material som kan användas när Jonas är på besök i distrikt och partiföreningar (till öppna möten osv). – Affisch A4 (skrivare) – Affisch A3 (skrivare) – Bild till sociala medier – Bild till sociala medier (redigerbar till…

Flygblad: Sex timmars arbetsdag är framtiden

1 maj i år presenterade Vänsterpartiet ett förslag om en nationell satsning på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vi vill införa treåriga projekt med sex timmars arbetsdag på en arbetsplats i vartenda landsting och varenda kommun i hela Sverige.…

Dags att ta bort vinstjakten

En majoritet av partierna i Sveriges riksdag är mer upptagna av företagens vinster än av elever som mitt i terminen möts av stängda dörrar när skolan de valt har gått i konkurs. Förskolebarn får hålla tillgodo med knäckebröd till frukost…

9 myter och sanningar om vinster i välfärden

Bolag och enskilda personer gör idag stora vinster på vår ­gemensamma välfärd. Dessa vinster bekostas av våra skatte­pengar. När Vänsterpartiet ifråga­sätter detta möts vi av hårda angrepp, ­eftersom välfärdsbolagen vill fortsätta att ta ut ­vinster.  De försöker därför att sprida…

Vårda välkomna värva

Handledning i medlemsvård, publicerad i oktober 2016. ”Med hjälp av de här dokumentet vill vi öka kunskapen och ge tips kring hur ni ska jobba med medlemsvärvning, medlemsvård och hur ni omvandlar missnöje till framgång. Det är i första hand…

DS-uppdraget

En text om rollfördelning och förtroendekultur i distrikten, som arbetades fram tillsammans med Vänsterpartiets distrikt, utifrån ett utvecklingsarbete som började i partistyrelsen. Publicerades i juni 2016. ”Att sitta i en distriktsstyrelse är ofta spännande, fullt av möjligheter och ibland riktigt utmanande. Tanken…

Rätt till heltid

En av de viktigaste frågorna på svensk arbetsmarknad är rätt till heltid. Det sker just nu små steg i rätt riktning efter att t.ex. Kommunal och Handels fått in nya skrivningar i kollektivavtalen. Dock kommer detta inte att räcka för…

Vänsterpartiets reformer i löpsedelsformat

Till kongressen togs ett antal löpsedlar fram som med glimten i ögat lyfter fram de olika reformer som Vänsterpartiet har fått igenom i statsbudget. Dessa finns här för nedladdning och för utskrift/tryck för de som vill använda någon eller några…

Nordic left wing parties on migration

The Nordic left wing parties want the Nordic countries to work together to answer the challenges presented by migration, instead of trying to make their countries as unwelcoming as possible to refugees. This is an English translation of a text…

Underlag till 8 mars 2016

Årets tema för partiet på 8 mars är mäns våld mot kvinnor. Nedan finner ni material som kan användas. Faktamaterial om vår politik (tänkt för internt bruk) (.docs) Folder för tryck (.pdf) Folder för skrivare (.pdf) Lokal debattartikel (.docx)  Insändare om feministiskt…

Strategiska vägval för en arbetstidsförkortning

Partistyrelsen har på mötet 27-28 november beslutat om en ny strategi för arbetstidsförkortning, ”Strategiska vägval för en arbetstidsförkortning”. Den utvecklar och kompletterar den tidigare rapporten ”Striden om tiden”. I rapporten Strategiska vägval för en arbetstidsförkortning presenteras en möjlig väg att…

Barnpassning

Det här dokumentet innehåller råd och tips för att erbjuda barnpassning vid Vänsterpartiets arrangemang. Den första delen handlar om hur vi resonerar kring barnpassningen vid centrala partiarrangemang, och den andra om praktiska tips kring att arrangera barnpassning. Dokumentet publicerades i december 2015. Ladda…

Flygblad om Vänsterpartiets flyktingpolitik

Här kommer ett flygblad om vår flyktingpolitik. Det är en A4 som ska vikas på mitten. Den finns i två varianter. En med en tom baksida, så att ni kan skriva ut info där om ev. eget arrangemang eller egna kontaktuppgifter.…

Beslut om motioner på kongressen 2014

Det här är en sammanställning av motioner, motionssvar och beslut om det på kongressen 2014. Dokumentet med motionssvaren börjar med en lista över de beslut där kongressen biföll något annat än förslaget, och de motionssvaren är också markerade särskilt. Uppdelning…

Rätt till asyl

Även tidigare när Sverige har tagit emot många människor på flykt har vissa sagt att det varit omöjligt. Men de människor som kom då är nu en självklar del av vårt samhälle. Samtidigt som vi tog emot flyktingar byggde vi…

Förslag till förändringar av partiprogrammet

Redigering i efterhand: Det här var det preliminära förslag programkommissionen lade fram. Det skarpa förslag de lade till kongressen finns här: http://www.vansterpartiet.se/kongress2016 Vänsterpartiets kongress 2012 beslutade att initiera en bred diskussion om en socialistisk vision och strategi, något partiets programkommission…

Handledning i mötesteknik

Ett handledning i mötesteknik, publicerad i augusti 2015. God mötesteknik är A och O för varje organisation – det kan vem som helst som varit på ett smidigt och ett havererat möte skriva under på. En stark praxis för hur möten går…

Handledning flyktingmottagande

En handledning i hur Vänsterpartiet ser på hur vi bygger upp ett bra flyktingmottagande, som bland annat innehåller några goda kommunala exempel. ”Vänsterpartiet står beredda med lösningar på hur vi ska skapa ett välfungerande flyktingmottagande och en politik för rättvisa och…

Vänsterpartiet i siffror

Ett försök att ge en bild av läget i Vänsterpartiet med statistik om bland annat medlemsantal och könsfördelning, framtagen av organisationsenheten. Ambitionen är att publicera en ny version varje vår. Vi publicerade tidigare den här sortens statistik i det vi kallade…

Säkerhetspolicy för utlandsresor

Antagen av partistyrelsen 17-18 april 2015. ”Internationella resor är en viktig del av Vänsterpartiets verksamhet. Genom våra resor i världen får vi möjlighet att knyta kontakter, ta del av andra erfarenheter, tillgodogöra oss ny kunskap och bedriva praktisk solidaritet genom stöd…

Kulturhäng

Vänsterpartiet Köping har arbetat med en enkel form av kulturkafé. I det här dokumentet beskriver en av eldsjälarna, Håkan Eklund, hur de arbetat och ger lite tips på hur den förening som vill kan komma igång. ”Kulturhäng är namnet på…

Att skriva motioner

En handledning i att skriva motioner, riktad till kommunfullmäktigeledamöter. Framtagen av Mats Einarsson, publicerad maj 2015. ”Motioner kan användas för att uppmärksamma viktiga frågor, föra ut partiets politik och krav och för att driva på för angelägna reformer. Det är…

Vänsterpartiet tolerans/grafittipolicy

Vänsterpartiets kongress 2014 biföll en enskild motion om att Vänsterpartiet i korthet ska ”inrätta en central toleranspolicy där man arbetar för att ge all konst samma möjlighet att existera, oavsett estetiskt uttryck”, arbeta för att de nolltoleranser som finns runt…

TTIP – avtalet som hotar Sveriges demokrati

Sedan sommaren 2013 pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett gemensamt handelsavtal: Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP). Syftet med avtalet är, enligt förespråkarna, att främja handeln mellan EU och USA genom att sänka tullar och ta bort…

Arrangemangsmanualen

En handledning i att arrangera saker, från öppna föreläsningar till årsmöten. Släpptes i mars 2015, och uppdaterades senast i maj 2016. ”Vi arrangerar mycket saker i Vänsterpartiet, både utåtriktat och helt internt. Den här handledningen riktar sig till dig som ska…

Valstatistik

En sammanställning av antalet v-röster i hela landet, uppdelat hela vägen till enskilda valdistrikt. Ladda ner V-röster i valdistrikten (excel) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Valårskalendern 2015

En första, preliminär version av valårskalendern inför nyvalet 2015. Ladda ner Valårskalendern 2015 – dec (word) Ladda ner Valårskalendern 2015 – dec (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Alkoholpolicy

Alkoholpolicy för Vänsterpartiet, först antagen av partistyrelsen på mötet den 28-29 november 2014. Uppdraget kom från kongressen 2014. Texten är uppdaterad med beslut från kongressen 2016. ”Vänsterpartiet strävar efter att vara ett parti med en hög medvetenhet om alkoholproblem. Föreningslivet…

Att sitta i en kommunal nämnd

Det här är en mall till en handledning, som behöver anpassas för varje kommun. Den är framtagen av Mats Einarsson, gruppledare i Botkyrka och ledamot i Vänsterpartiets Organisations- och stadgegrupp, och släpptes i november 2014. ”För många kommer det att vara det…

Nya regler för kommunalt partistöd

En sammanfattning av de nya bestämmelserna för kommunalt partistöd. Framtaget i maj 2014. Ladda ner Nya regler för kommunalt partistöd (word) Ladda ner Nya regler för kommunalt partistöd (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Antirasistiska metoder

Vänsterpartiets överordnade antirasistiska strategi finns beskriven i ”Nolltolerans mot rasism”. Den här texten, som togs fram inför valrörelsen 2014, handlar om hur vi mer konkret bemöter SD och deras väljare. Ladda ner Antirasistiska metoder (word) Ladda ner Antirasistiska metoder (pdf)…

Motverka vinster i välfärden lokalt

Vänsterpartiet vill att välfärdens skattepengar ska gå till verksamheten och inte tas ut som vinster. Välfärdens resurser ska fördelas efter behov i enlighet med demokratiska beslut, inte efter vilka patienter, elever eller brukare som är mest lönsamma för välfärdsföretagen. Regeringen…

Träff för nya medlemmar

Ett förslag på presentation och en praktisk handledning för att organisera en träff för nya medlemmar. Publicerad i oktober 2014, marginellt uppdaterad i november. Ladda ner Praktisk handledning inför träffen -prel (word) Ladda ner Praktisk handledning inför träffen -prel (pdf) Ladda…

Parlamentariska situationer 2014

Råd kring hur Vänsterpartiet kan hantera parlamentariska vägval efter valet 2014. ”Den politiska situationen är problematisk i många kommuner och landsting efter helgens val. Det finns betydande svårigheter att skapa stabila rödgröna majoriteter över hela landet. Då frågorna är många…

Välkomna nya medlemmar

Den här texten har ersatts med ett nyare, större dokument, Vårda Välkomna Värva. – – – Några tips och råd i arbetet med att välkomna nya medlemmar. ”Vänsterpartiet växer i snabb takt. Det är ett fantastiskt problem: till skillnad från…

Visionärerna som moderniserade Sverige

I denna rapport tar vi upp ett urval av de många välfärdsreformer som Vänsterpartiet ofta varit först med, eller bland de första att driva. Reformer som idag ofta betraktas som självklara delar av en svensk jämställd och modern välfärdsstat. Men…

Valsedlar

En kort handledning till hur vi distribuerar och delar ut valsedlar vid vallokalerna. Skriven inför valen hösten 2014, uppdaterad i december inför nyvalet 2015. ”Väljarna förväntar sig att kunna hitta Vänsterpartiets valsedlar med namn på i vallokalerna och det skapar…

Sista minuten

Kort handledning med tips inför valrörelsen, släppt i juni 2014. ”Den här texten riktar sig i första hand till dig som sitter i styrelsen i en partiförening som inte planerat färdigt höstens valkampanj än. Texten kan användas som inspiration eller…

Säkerhet i valrörelserna

För att öka säkerheten för våra politiker och aktivister under valåret 2014 har Vänsterpartiet tagit fram de här instruktionerna, baserade på bland annat Säkerhetspolisens rekommendationer. Vid frågor, synpunkter eller rapporter om incidenter kan du kontakta Vänsterpartiets säkerhetsansvarige Uje Brandelius, [email protected]

Underlag om fattiga EU-migranter

I det följande presenteras förslag när det gäller fattiga EU-migranter, med fokus på romer. Underlaget är framtaget av riksdagsledamöterna Christina Höj Larsen, antirasistisk och migrationspolitisk talesperson och Eva Olofsson, socialpolitisk talesperson. Arbetet har skett i kontakt med frivilligorganisationer i Stockholm…

Studiematerial inför valrörelsen 2014

Studiematerial och uppslagsbok inför valrörelsen 2014 Det här är ett internt material som ska vara en hjälp för alla vänsterpartister i valarbetet. Den handlar om Vänsterpartiets huvudbudskap, där tre frågor är prioriterade: vinster i välfärden, arbetsrätten och jämställdheten. Den ger…

Vita jobb

Lokalt partiarbete för trygga anställningar och bra arbetsvillkor. Genom att arbeta systematiskt med offentlig upphandling kan ekonomisk brottslighet trängas tillbaka. Det går att ställa krav som ger trygga anställningar och bra arbetsvillkor. Ekonomisk brottslighet skapar många problem. Utsatta människor utnyttjas…

Jämställd personalpolitik

Oavsett om man sitter i opposition i en kommun eller i ett landsting för vänsterpartiet är frågan om kvinnors löner och arbetsvillkor viktig att arbeta med. Detta kan göras på flera olika sätt. Viktigt är att en lönekartläggning och en…

Valskolan

Valskolan är ett utbildningsmaterial inför valrörelsen i tre delar. Den kompletteras allt eftersom under årets gång. ”En del av oss har varit med i flera valrörelser och är rutinerade, för andra är detta första gången. Valskolan är en handledning i vad…

Tillgänglighetspolicy

Tillgänglighetspolicy för Vänsterpartiet, antagen av verkställande utskottet den 7 mars 2014. ”Alla medlemmar i Vänsterpartiet ska kunna vara aktiva och delta i partiets verksamhet. Att människor med olika funktionsnedsättningar ska kunna vara politiskt aktiva, ta del av och delta i…

Valturnéerna 2014

Handledning till distrikt och partiföreningar, släppt i mars 2014. ”Den här handledningen handlar om hur vi genomför de fyra turnéer eller distriktsbesök som är planerade på nationell nivå under 2014.” Ladda ner Valturnéerna 2014 (word) Ladda ner Valturnéerna 2014 (pdf) Samlade…

Personvalskampanjer

Riktlinjer för personvalskampanjer i Vänsterpartiet. Senast uppdaterade av VU i februari 2014. ”Vänsterpartiets medlemmar och partiorganisationer uppmanas … att avstå från personvalskampanjer som har till syfte att ändra den av partiet beslutade rangordningen av kandidater.” Ladda ner Personvalskampanjer (word) Ladda ner Personvalskampanjer (pdf)…

HVB att lita på

I ”hem för vård och boende” (HVB) placeras barn och unga, ibland mot sin vilja. Då får det inte finnas några tvivel om att syftet med verksamheten är omsorg om de boende. När samhället tar på sig ansvaret för utsatta…

Kongressuttalande 2014

Det finns ett alternativ för rättvisa – men inte utan Vänsterpartiet Ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land där marknadens girighet får råda. Sverige har en historiskt stark kvinno- och arbetarrörelse…

Årsmötesmallar

De här mallarna är tänkta att fungera som stöd för partiföreningarnas arbete med sina årsmöten. Släpptes i januari 2014, uppdaterades något i november. Eftersom föreningarnas storlek varierar stort, och därmed också formerna för årsmötet, är det svårt att skriva mallar…

Facket och politiken

En handbok för fackligt aktiva vänsterpartister. Släpptes första gången 2012, uppdaterades något i januari 2014. ”Facket och politiken har alltid hört ihop. Genom aktivism i både facket och politiken har ett antal stora segrar vunnits. Men det är inte de stora segrarna eller de…

Vänsterpartiets lista till EU-valet 2014

Här listas Vänsterpartiets kandidater till EU-valet 2014. Listan fastslogs under Vänsterpartiets kongress 10-12 januari 2014. 1. Malin Björk, Bryssel (läs mer…) 2. Mikael Gustafsson, Stockholm (läs mer…) 3. Liselotte Olsson, Västerbotten (läs mer…) 4. Linda Snecker, Östergötland (läs mer…) 5.…

Striden om tiden

Dags att förverkliga visionen om sex timmars arbetsdag En rapport från partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning. Underlag för vidare diskussion i Vänsterpartiet och för beslut i Partistyrelsen. Partistyrelsen har godkänt rapporten men inte textbehandlat innehållet eller tagit ställning till de konkreta…

Greklandsinsamlingen

Den 12 december startade Vänsterpartiets insamling till organisationen Solidarity For All i Grekland. Under kongressen samlade vi in över 15 000 kronor, och vi ser fram emot nästa höjdpunkt: första maj 2014. Här hittar du ett dokument med bakgrund och…

DÅK-mallar

De här mallarna är tänkta att fungera som stöd för distriktens arbete med sina årskonferenser och vara enkla att anpassa till olika sätt att organisera dem. Släpptes första gången 2013, uppdaterades i november 2014. Ladda ner Mall DÅK-kallelse 2015 (word)…

Partiskatten

Ett kort dokument som går igenom hur partiskatten i stadgarnas § 127 fungerar praktiskt. Släppt i oktober 2013, uppdaterat i december 2016. I dokumentet finns också kontrakt för de förtroendevalda som omfattas av stadgan. ”Partikongressen 2012 beslutade att förtydliga stadgarna…

Styrelseutbildning

Styrelseutbildning för partiföreningar, släppt i oktober 2013. Den är förstås upplagd som en förberedelse för valrörelserna 2014, men går att använda också efter det med några enkla justeringar. Pass 2 är det enda som behöver göras om ordentligt, till exempel…

Vänsterpartiets skuggbudget för 2014

Vänsterpartiet vill se ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet. Vi ser nu hur välfärdssamhället krackelerar allt mer. Högerregeringen har lagt 27 gånger mer på skattesänkningar sedan 2006 än vad de lagt på den gemensamma välfärden i…

Valårskalendern

Kalendarium för distrikt och partiföreningar. Först publicerat i september 2013, senast uppdaterad i maj 2014. Ladda ner Valårskalendern 2014 – maj (word) Ladda ner Valårskalendern 2014 – maj (pdf) Ladda ner Valårskalendern 2014 – mars (word) Ladda ner Valårskalendern 2014 – mars (pdf)…

Argumentationshandledning vinster i välfärden

Att motverka vinster i välfärden har varit en framgångsrik och prioriterad fråga för Vänsterpartiet under en längre tid. Några exempel är medieutspel, rapporten ”Vinster i välfärden” och den centrala handledningen för hur man kan jobba lokalt med att motverka kommersiella…

Kassör i partiföreningen

Handledning från 2013. ”Kassörens uppgift är en av de viktigaste för föreningens verksamhet. Partiets ekonomiska tillgångar är begränsade och måste användas med eftertanke och i enlighet med fattade beslut. Kassören är den som tillsammans med styrelsen har huvudansvar för föreningens…

Partiet och de parlamentariska grupperna

Ett diskussionunderlag från 2012 av Mats Einarsson, ledamot i partiets organisations- och stadgegrupp. ”Till och från uppkommer det diskussioner och ibland oenighet om hur förhållandet mellan partiorganisationen och våra parlamentariskt förtroendevalda bör se ut. Något definitivt ‘rätt’ svar finns inte…

Personval

En handledning om hur personval genomförs i Vänsterpartiet. Uppdaterades 2013. Sedan 2015 är texten en del av dokumentet Handledning i mötesteknik. Den här sidan uppdateras därför inte längre. Ladda ner Personval här (word) Ladda ner Personval här (pdf)   Samlade…

Valberedningsarbete

Handledning från 2012, senast uppdaterad i december 2017. ”Valberedningens uppgift är att granska och värdera de nominerade kandidaterna, både var för sig och utifrån hur de kan samarbeta och komplettera varandra, och sedan lägga fram ett väl genomtänkt och avvägt…

Ordförande i partiföreningen

Handledning från 2012. ”Grattis! Du har blivit vald till ordförande i din partiförening! Att bli vald till ordförande i en partiförening är något mycket fint. Medlemmarna har tyckt att du är den mest lämpade att leda föreningen. Du har anledning…

Organisationshandboken

Organisationshandboken ”Konsten att bygga ett parti” släpptes 2004. Delar av den har lyfts ut och uppdaterats sedan dess, men originaldokumentet är fortfarande högst användbart. ”Den här handboken i politiskt arbete har tagits fram för att vi vill ge möjligheter till…

Partiöversynen

Partiöversynen uppdateras inte längre, utan har ersatts av Vänsterpartiet i siffror. Ladda ner Partiöversynen 2013 här (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Vänsterpartiets vårbudget 2012

För oss i Vänsterpartiet är full sysselsättning det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi presenterar i den här motionen en sysselsättningspolitik som bygger på investeringar i stället för skatteavdrag, och utbildning i stället för låglönepolitik. De förslag vi lägger…

Vänsterskolan

Vänsterskolan är Vänsterpartiets studiesystem. Upplägget är enkelt. I Vänsterskolan finns tre olika typer av studier. Beställningsstudier, som innebär att en centralt utbildad kursledare besöker er och håller i utbildningen, egna studier som innebär att man själv laddar hem ett studiematerial…

Vänsterpartiets skuggbudget för 2013

För Vänsterpartiet är full sysselsättning det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi presenterar i denna motion breda samhällsinvesteringar för att skapa fler jobb. Vi lägger förslag för att utjämna inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män och som ökar den ekonomiska…

Miljardsatsning på fler lärare och särskilt utsatta skolor

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2013. Skolan ska vara likvärdig. De senaste decenniernas skolreformer har fört oss allt längre bort från målet en likvärdig skola. Kunskapsskillnaderna och segregationen har ökat. Allt för många elever lämnar grundskolan respektive gymnasiet utan fullständiga betyg.…

Statligt investeringsstöd för fler hyresrätter

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2013. Hela 242 kommuner uppger i Boverkets bostadsmarknadsenkät att de har brist på hyresrätter. Bristen på hyresrätter drabbar främst personer som inte är etablerade på bostadsmarknaden eller som behöver flytta men inte har råd att köpa…

Utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholm

Vänsterpartiet investerar två extra miljarder i sin vårbudget på att bygga ut kollektivtrafiken i Stockholm. Den tilltagande trängseln i huvud- staden skapar allt större missnöje bland dem som reser med kollektivtrafiken. Befolkningen i Stockholms län har ökat med 35 000-40…